Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk på Kvam 5-7 juni. Uttatt instruktør ble syk slik at undertegnede måtte steppe inn og overta jobben. Det møtte 3 personer til teorikvelden, alle skulle delta på den praktiske treningen.

Grunnkurset ble gjennomført på en god måte med både teori og praksis tilpasset den enkelte ekvipasje. Været og terrenget var ypperlig ift de krav som stilles i en reell situasjon. Deltagerne var motiverte og lærevillige.

Konklusjonen etter gjennomført kurs er at kurset var godt tilrettelagt, gode hundeførere og gode hunder. Med mye trening fremover så vil alt ligge til rette for at det kan bli godkjente ekvipasjer. En ekvipasjer fikk anbefaling til å stille på en godkjenningsprøve.

Nils Steinvik