Kursrapport instruktørkurs del 1

  Valdres 6- 8 april 2018

Instruktører:

Nils Steinvik

Kristian Kronberget

Jonny Mathisen

Tilrettelegger: Morten Steinsrud

Kursansvarlig: Jonny Mathisen

Det vart etter søknad utplukket 5 deltakere utfra hva fylkene ville og kvalifikasjoner.

Deltakere:   June Stjernen, Per Morten Holand, Tor Nilsen, Eivind Arntsen og Line Fredheim.

Kurset gjekk fra fredag til søndag med mye teori og litt praktisk innføring i instruktørrollen. Deltakerne stilte med litt ulike forutsetninger og noen har en lengre vei å gå enn andre før de kan praktiserte som instruktører. Kurset er bygd på Læreplan for instruktører og kriterier for å bli godkjent instruktør, begge planene vedtatt på NKH sine årsmøter.

Vi er nå godt i gang med del 2 og håper vi har klare 2- 3 instruktører i løpet av 2018.

Takk til instruktører og Morten for et godt gjennomført kurs.

Jonny Mathisen