Vedlikeholddssamlingen var annonsert og koordinert via landbruksskontoret på Oppdal i den hensikt at alle godkjente ekvipasjer i Oppdal skulle få informasjon og mulighet til å delta.  Til vedlikeholdssamlingen så møtte det 5 personer hvorav en ikke hadde godkjent grunnkurs.

NKH har som ambisjon at en vedlikeholdssamling skal gjennomføres etter de behov som den enkelte ekvipasjer har. I tillegg til dette så ønsker NKK at det legges til rette for en erfaringsoverføring mellom ekvipasjene og instruktørene.

Torsdag kveld ble gjennomført med kartlegging av ekvipasjenes nivå samt trening på GPS. Dette gaa ett godt grunnlag for trening dagen derpå

Fredag ble gjennomført med ca 3 timers praktisk trening pr ekvipasje, treningen ble gjennomført etter den enkeltes behov her med markeringstrening og føring av hund. Trening ga positivt utbytte for den enkelte samt tips på hvordan fortsette den videre trening.