Norske kadaverhunder har på oppdrag fra Hattfjelldal Sau og Geit arrangert kurs og prøver i Hattfjelldal fra 1.- 7. juli 2018

Kurs.

Deltakerne var beitebrukere og tilsynspersoner fra Hemnes, Hattfjelldal og Vefsn.Det deltok 15 førere og 15 hunder.Feltene var lagt i fjellskog, med innsalg av både kjærr, myrer og bekker.Forholdene var varierte med vær som skiftet fra sterk sol, regn, lite vind, vindstille og god vind.

Alle deltakere var flinke og engasjerte folk, og hundene hadde fin utvikling.

Deltakerne brukte GPS i tillegg til hunden for å løse oppgavene. Kadaverløypa er praktisk retta og i løpet av de seks postene måtte fører og hund løse oppgavene sammen. Her er hundens markering av kadaverlukt det viktigste og fører må kunne lese og forstå hunden. Dette arbeidet linkes opp mot tilsyn og kadaverleiting i det virkelige liv.

I tillegg til utlagte kadaver befant det seg både levende sau, elg og gaupe inne i feltene.

Prøver i Hattfjelldal

Fire stykker va påmeldt til prøve, og deltakere var fra flere kommuner.

Strålende vær, rundt 4-5 varmegrader, sol og god vind, la godt til rette for gode forhold for hund og fører.

De som stilte til prøve var flinke hundefolk, personer som i det daglige enten jobber med tilsyn og gjeting, eller går tilsyn i egen besetning.

Flere hadde imponerende sporlogger, som avdekket et godt og grundig søksarbeid.

Utfordringa var at det også befant seg nye rovdyrdrept sau i nærheten av prøvefeltet som vi ikke var klar over før flere prøver var avlagt.

Det var også hunder som reagerte, slik at vi trolig hadde også gaupe innom i prøvefeltet.

3 av 4 ekvipasjer, besto godkjenningsprøven i Hattfjelldal.

Instruktører og dommere: Hermann Sotkajervi og Laila Hoff