Norske kadaverhunder fikk i oppdrag av Saltdal sausankelag å arrangere kadaverhundkurs.

Vi startet med felles møte som var åpent for alle interesserte. Vi gikk gjennom informasjon om Norske kadaverhunder, teori om søksarbeid og ting som er aktuelle for en kadaverhund patrulje. Vi gikk igjennom bruk av hund i praktisk arbeid. Folderen fra Norske kadaverhunder, hefte om bruk av GPS og SNO sin håndbok ble delt ut til alle deltakere.

Så startet vi den praktiske delen i felt. Vi hadde base i en nybygd og flott fjøs hos Tony Knædal. Familien Knædal sørga for at vi hadde ei perfekt ramme og gode fasiliteter. Vi starta inne med GPS og radiobjeller og fortsatte ute. Vi hadde laga flere felt med 6 kadaver og ei radiobjelle som deltakerne fikk prøve seg på. Feltene var lagt i skog og hogstfelt, og hadde innslag av både myr og bekk. Alle deltakere var topp motiverte og veldig lærevillige. Hundene hadde fine forhold med temperatur på rundt 10 grader og god vind. Det deltok 8 ekvipasjer på kurs, og alle fikk anbefaling til å ta prøve.

Takk for oppdrag. Laila Hoff og Hermann Sotkajervi var instruktører.