Det ble arrangert godkjenningsprøve på Oppdal 7 juli 2018.  Prøvefeltene var innenfor Storli gård i Storlidalen. Dommere var Nils Steinvik og Tor Nilsen, og det var påmeldt 5 ekvipasjer. Flere av ekvipasjene hadde gjennomført godkjenningsprøve i 2017 uten hell.

Kvelden før ble det lagt ut to felt med kadaverdeler på henholdsvis 63 og 74 dekar. Felt 1 var myrlendt, med en del skog og felt 2 var mere åpent myr og lyng område med litt skog. Kadaverdeler ble lagt ut fredag kveld mellom 18-22. I løpet av natten var det tåke og litt regn. På prøvedagen var det på morgenen overskyet, men lettere med sol utover dagen, temperatur anslås til 10°C og økende til 20°C. Vindretningen var vestlig under utlegging av kadaverdeler samt første del av godkjenningsprøven, senere dreide den litt.

I felt 1 ble kadaverdeler plassert ut under en stor gran, i en myrbekk og i en tørrlagt steinsatt bekk. I felt 2 ble kadaverdelene lagt ut i en liten bekk, ved siden av en liten elv og i tørt myrområde. Bilde av søksområde og sporlogger fra ekvipasjene er vedlagt lenger ned.

Ved ankomst fylte hundeførerne ut godkjennings skjema og de ble informert om regelverket for godkjenning. Når de var klar fikk de utdelt koordinatene skriftlig, den korteste tidsbruken var 7 min og den med lengst tid brukte 33 minutter.

Tiden fra de dro ut til retur varierte fra 1t40 min til over 2 timer med reisetid. Det var bare en ekvipasje som fant totalt 3 objekter og bestod prøven. Sporlogg på de resterende viste at enkelte ekvipasjer hadde vært under 1 meter fra enkelte kadaverdeler.

Etter samtaler med hundeførerne var alle enig om at det var manglende trening og erfaring med føring/lesing av hund for de som ikke bestod. En person hadde mangelfull erfaring med GPS. Som en positiv ting må det bemerkes at alle hadde god dekning av søksområdet.

Deltakerne gav positive tilbakemeldinger på realistiske utlagte kadaverdeler.