Norske kadaverhunder hadde fått i oppdrag av Saltdal sausankelag å arrangere  godkjenningsprøver for tidligere kursa ekvipasjer i Saltdal.

Vi hadde fleire prøvefelt, størrelse va ca 350m x350 m. Feltene inneholdt både skog, myr, tett vierkjerr og bekk, i tillegg til mange kvist hauger etter tidlegare hogst. Feltene var lagt i terreng med både sau og elg, og i tillegg var det ferdsel av fotfolk i området.

Sjelden opplever vi så godt forberedte prøvekandidater.  Flere av ekvipasjene hadde trena godt, de hadde lagt ut felt hjemme og brukt GPS flittig. I tillegg var dette tilsynspersoner og saubønder med tilsynsarbeid som daglige gjøremål.

Dette gav resultater, av 7 kandidater klarte 7 godkjenningsprøven.

Norske kadaverhunder takker for oppdraget.

Dommere var Laila Hoff og Herman Sotkajervi.