Referat fra styremøte onsdag 27.juni - Skype

Tilstede Nils Steinvik (NS),), Jonny Mathisen (JM) og Camilla Jensen)

Meldt forfall, Morten Steinsrud (MS).

Ikke tilstede Camilla Akslen (CA) og Janne Drevik (JD)

 Generelt (NS)

Innkommet post ble gjennomgått

Vedtak:

 • Ingen merknader

Søknader FKT –Status  : Avslag fra miljødirektoratet

Vedtak:

 • Taes til følge

Garmin – Status: intet nytt

Vedtak:

 • NS følger opp videre kontakt

2.Økonomi (JM)

 • Brønnøysundregistret : Må ha underskrevet årsmøteprotokoll , dette mangler.
  • Vedtak: Saken følges opp til neste styremøte
 • Status økonomi : Alt under kontroll
  • Vedtak: Ingen merknader
 • Medlemskontingent : Detter er under kontroll, god jobb av CA. Bruk av facebokkonto var en glimrende løsning
  • Vedtak: Ingen ytterligere kommentar.
 • Kontonr på hjemmesiden er rettet opp
 • Økonomiplan må justeres etter mottatt avslag om økonomisk støtte fra miljødirektoratet.
  • Vedtak JM følger oppp

3.Fagavdelingen (MS/JM)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet
 • Instruktørkurs : I rute, 3 av deltagerne har startet på praksis delen. Tilbakemeldingene er positive
  • Vedtak: Taes til etterretning
 • Instrukser : satt på vent
  • Vedtak: Taes til etterretning
 • Kurs: Ajour, alle kurs blir offentliggjort på vår hjemmeside.
  • Vedtak: Taes til etterretning

4.Webside (CA/CJ)

 • Ny nettleverandør?
  • Vedtak: NS følger opp og tar kontakt. Saken taes opp på neste styremøte
 • Nettside: ajourføring av diverse mangler/feil
  • Vedtak: NS følger opp
 • Nettsalg
  • Vedtak: CA følger opp
 • Godkjenningskort, manglende utsending
  • Vedtak: NS tar kontakt med CJ og følger opp saken
 1. Manglende varamedlem og valgkomitemedlemmer – status:

Hanne Marte B. Sørøy er varamedlem til styret

Valgkomitemedlemmer, Intet nytt, det jobbes med saken

 1. Evt

Intet