Det ble gjennomført vedlikeholdstrening på Røros 21-21 juli med Tor Nilsen som instruktør.

Det møtte 5 ekvipasjer som tidligere i sommer hadde gjennomført grunnkurset på Røros.

Første dag ble brukt til repetisjon av GPS og løsning av problemer innen dette. Deretter la gruppen ut kadaver i 2 forskjellige felt med tilhørende innlegging av GPS koordinater på kadaverdelene.          Andre dag startet med konvertering av posisjon fra en app som viste grader og minutter til UTM/UPS koordinater samt mere GPS diskusjoner. Deretter fikk alle ekvipasjer oppgitt koordinater som anviste søksområde og radiobjelle før dem gikk til anvist område.  Anviste område var mindre enn vanlig prøveområde og hadde 2 kadaverdeler utlagt, men gav en god indikasjon på hvilket nivå ekvipasjene var på.  Alle ekvipasjer hadde funn av 2 kadaverdeler og 1 radiobjelle innen 1 time. Hvis ekvipasjene fortsetter med trening fremover bør dette gi god uttelling på godkjenningsprøven senere i høst.