Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk på Gol 24 og 27 august. Her møtte det 7 deltagere. 6 fra Buskerud og 1 fra Trøndelag

. Grunnkurset ble gjennomført iht kursplan for NKH med både teori og praktisk trening. Vær og terreng på Gol var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, sol og regn, terreng med skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Med noe trening og gjennomført godkjenningsprøve så vil Buskerud og Trøndelag få tilført kadaversøksekvipasjer med høy kvalitet

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Vinni Foss for god planlegging, informasjon og tilrettelegging

Nils Steinvik