Det ble gjennomført vedlikeholdstrening på Røros 1-2 september med 6 forskjellige ekvipasjer i fint høstvær. Noe var med en dag og andre hadde anledning til å være med begge dagene.


Deltakerne var ekvipasjer som tidligere i sommer hadde gjennomført grunnkurset på Røros og noen av disse deltok også på vedlikeholdssamling juli.  Spesielt gledelig var det å se økning i GPS kunnskapen på de ekvipasjene som også deltok på vedlikeholdssamlingen i juli 😊

Første dag startet med diskusjoner om hund, søk, GPS og annet som naturlig dukker opp sammen med likesinnede. Deretter la gruppen ut kadaver i 2 forskjellige felt med tilhørende innlegging av GPS koordinater på kadaverdelene.                Noen ville gå søk med ukjent plassering av kadaver, andre ville ha kjente plasseringer og få tilbakemelding fra instruktør underveis i løypa.  Iløpet av dagen fikk vi også besøk av Wenche (Aas Myhren) som også denne gangen har arrangert og tilrettelagt samlingen på en utmerket måte. Da en ekvipasje ville kjenne på følelsen av å gå godkjenningsprøve ble det lagt ut ett realistisk felt med 4 objekter på slutten av dagen.

Til dag 2 var det 3 ekvipasjer som deltok. Den ene ekvipasje fikk da ark med 5 koordinater som skulle legges inn på GPS, for deretter å gå ut i terrenget for å finne anvist søksområde. Innen 1 time var dem tilbake med funn av 4 objekter! De andre ekvipasjene søkte i løypa med kadaverdeler som var lagt ut dagen før sammen med instruktør, noe som gav flere gode diskusjoner.

Da er det bare for ekvipasjene å fortsette det gode arbeidet fremover mot godkjenningsprøven 30 september så vil nok dette gå bra for mange av dere.

For Norske Kadaverhunder (NKH)

Tor Nilsen