Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Stod 3-7 september. Her møtte det hele 8 deltagere. Etter ønske fra arrangør så ble grunnkurset gjennomført i 2 perioder. Teoridel og info om NKH ble gjennomført av Jonny Mathisen den 20. august, praktisk trening ble gjennomført av undertegnede 3-7 september.

Været under den praktisk delen er som det alltid er i Trøndelag, skinnende sol og varierende vind. Treningsterrenget var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Med noe trening og gjennomført godkjenningsprøve så vil Trøndelag (Stod) få tilført kadaversøksekvipasjer med høy kvalitet

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Trude Larsen og Jan Tore Helge for god planlegging, informasjon og tilrettelegging.

Nils Steinvik