Norske kadaverhunder har fått sitt første regionale kadaverhundlag. Etter søknad fra initiativtagerne så har styret godkjent søknad om etablering av regionalt kadaverhundlag i Oppland syd. Nedslagsområde for «lokallaget» er kommunene Nordre- Søndre land, Gjøvik og Toten, Gran og Lunner samt Gausdal og Lillehammer.

Initiativtagerne begrunner i sin søknad at lokallaget vil vektlegge

  • Faste treningsdager
  • Bedre tilbudet til bondenæringen
  • Samarbeid på tvers av kommunene
  • Gjennom samarbeid få økt kvalitet på ekvipasjene
  • Bedre kjennskap til hverandre, noe som kan utbyttes ved akutte aksjoner
  • Bedre rekrutteringen
  • Mental støtte etter endt aksjon

Lokallagets navn er: Lokallag Oppland Syd

Lokal kontaktperson er Anne Kristin Bøe Ristebråten.

Styret i NKH ønsker lokallaget lykke til og ser frem til et fruktbart og utviklingsrikt samarbeid

Nils Steinvik

Leder NKH