Det ble på lørdag gjennomført vedlikeholdssamling hvor 5 ekvipasjer deltok. De hadde på forhånd meldt inn ønsker om søk på kjente og/eller ukjente objekter.  Som vanlig ble det også gode diskusjoner om søk, hund og alt som hører til.

Søndag ble det gjennomført godkjenningsprøve i henhold til gjeldende instruks med 7 påmeldte ekvipasjer. Det ble benyttet 3 forskjellige prøvefelt like utenfor Røros.

Alle deltakere møtte opp i god tid slik at det ble god tid for kaffe og prat før prøven startet. Noen av ekvipasjene har deltatt på flere vedlikeholdssamlinger tidligere slik de hadde ekstra godt grunnlag for å klare prøven.

Fasit på prøven ble 5 nye ekvipasjer, med 4 forskjellige raser.
Bilder av de nye ekvipasjene ligger ute på FB siden til Kadaversøk Trøndelag/Østerdalen.

Instruktør på lørdag var Tor Nilsen. Dommere på søndag var Per Morten Holand og Tor Nilsen.