Norske Kadaverhunder holdt godkjenningsprøve på østsiden av Nesbyen søndag 28. oktober Området i dalbunnen var velvillig stilt til disposisjon av Karin Kvarteig etter at en fryktet snøen skulle legge seg i høyden. Kadaver og organisering var ordnet av Vinni Foss. Enkelt å være dommer når lokale krefter stiller opp. Takk til begge!

Prøveområdet ble ca 70 mål stort. Inneholdt tett kratt, åpen furuskog, åpent beitelandskap og to mindre dammer med omliggende sump/myr. En del sau beitet på vestsiden av feltet og NSB skapte en skarp grense på østsiden. Minus 8 grader om natta gav frykt for at luktkjeglene skulle bli små og søk vanskelig, men det var ubegrunnet. Begge ekvipasjene brukte tilmålt tid på GPS forberedelser, men suste gjennom feltet etterpå og fikk «tid til overs». Litt ulike søkeplaner, men begge valgt løs hund (Border Collie og Working Kelpie) og det fungerte åpenbart godt. Begge hadde sporlogg som viste hensiktsmessig og systematisk søk. Funn avbildet og dokumentert i samsvar med krav.

To sterke ekvipasjer som bestod med glans og utropstegn.

For Norske Kadaverhunder: Eivind K. Arntzen