Rapport fra beiteseminar med rovviltfokus Oslo 5 og 6 november

Beiteseminaret ble gjennomført med Norsk Sau og Geit, Norges bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag som arrangører.

 

Norske kadaverhunder var invitert og deltok med leder Nils Steinvik.

 

Seminaret satte lys på følgende emner/forhold

Rovdyrangrep landet rundt

 • Status landet rundt.
 • FKT prosjektet avsluttes, hvor går veien videre?
 • Ulveangrep bak gjerder og nødvergeretten. Forleser

Ulveangrepene i Nord Østerdal

 • Skadefellingsprosjektet i Nord Østerdal
 • Skadefelling i Nord Østerdal
 • Beredskapsplanlegging lokalt og regionalt
 • Ledelse av hendelsen og situasjonshåndtering fra fylkesmannen i Hedmark

Ulveangrepene i Trøndelag

 • Rovviltnemdas arbeid under sommerens rovviltangrep
 • Med sau i bjørneland
 • Hvor er de manglende Trønderbjørnene
 • Er rovviltnemdene umyndiggjort?
 • Er det noe igjen av ordføreropprøret?

POLITISKE UTFORDRINGER I ROVDYRPOLITIKKEN

1. Politisk debatt om beitedyrs- og rovviltpolitikk

 • · Politiske deltagere i panelet var fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittpartiet.
 • · Organisasjonene var representanter i panelet Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit

Konklusjon:

Foredragene ga ett godt inntrykk i de utfordringer som rovdyrforvaltningen står ovenfor. Spesielt så gjelder dette forhold som ble belyst da regjeringen ikke følger rovdyrforliket. Den beste kommentaren som også beskriver noe av situasjonen/frustrasjonen var. «Dersom regjeringen fulgte stortingets vedtak vedrørende rovdyrforliket så ville konflikten være vesentlig mindre, kanskje ingen konflikt i det hele tatt. Noe å ta til etterretning for alle og enhver. Denne kommentaren ble applaudert både av paneldeltagere og tilhørere

Nils Steinvik