Styremøte 24.mars 2019

Agenda:

Innkommet post:

  1. Mottatt brev fra Trine Rudstaden – Styret tar dette til etterretning.
  2. Kurs – mottatt forespørsler, Skjåk, Øst Finnmark, Hedmark, Buskerud og Valdres

Rutiner/Kommunikasjon innad i styret

  1. Etterstrebe bedre oppmøte på styremøter.
  2. Sette frist for utføring av oppgaver.
  3. Klare restriksjoner på hva som skal gjøres, overholde interne tidsfrister
  4. Bedre kommunikasjon innad i styret, inkludere alle medlemmer.

Arbeidsoppgaver

  • Fordeling av prioriterte oppgaver: Det ble utført en intern fordeling arbeidsoppgavene som årsmøtet vedtok. Dette «fordelingsdokumentet» sendes ut til styremedlemmene

Rubic Medlemsregister

  1. Kompani Kvam – Faktura sendes alle Godkjente ekvipasjer og de som har gått kurs 2018.

Neste styremøte: 13. Mai 2019 , Klokken 20:00