Til årsmøtet i Norske kadaverhunder 23. mars 2019

Da ingen herfra har anledning til å stille på årsmøtet, vil jeg her gi en liten oppsummering av hva vi har gjort som nytt lokallag i 2018.

Vi innså ganske snart at vi hadde gapt over et alt for stort område med tanke på et lokallag som skulle nå ut til alle medlemmene og arrangere trening, opplæring, oppfølging osv.

Nedslagsfeltet vårt blir derfor Gjøvik, Land og Toten.

Vi har ikke et styre, men en kontaktperson som står ansvarlig. Denne vil også ha oversikt over de ulike ekvipasjene og hvilke kvaliteter og kunnskap disse innehar. Kontaktpersonen vil derfor kunne sende riktig ekvipasje ut på de ulike oppdrag vi får. Ferske ekvipasjer kan få med seg en mer erfaren ekvipasje som en støtte for å slippe og reise ut helt alene.

Kvalitetssikringen og jobben som skal gjøres, vil da forhåpentligvis bli bedre. Ekvipasjene vil også føle seg tryggere og få mer erfaring.

Ekvipasjer som har vært lite aktive og mistet motivasjonen de siste årene, setter stor pris på oppfriskning og samhold. Interessen for igjen å være aktiv, øker.

I 2018 hadde vi tre samlinger med praktisk trening på søk etter kadaver og bruk av GPS.

En godkjent hundefører fikk innføring i bruk av Base Camp og hjelp til å laste det ned.

To hundeførere under opplæring, fikk tildelt oppgave med koordinater til et område på 50 mål hvor de skulle lage rute og finne kadaver. Dette gjorde de på egen hånd, men med mulighet for hjelp.

Disse to ble også tildelt et område på ca. 4000 mål i beiteområdet på Vardalsåsen. De sto der fritt til å gå tilsyn så mye de måtte ønske. Dette for å gjøre de mer selvstendige, få erfaring, trene på bruk av GPS og oppfylle kravet om 30 tilsynstimer før godkjenningsprøva avlegges. Jeg var med de ut og anviste området samtidig som jeg kunne kontaktes ved behov eller ved eventuelle funn.

På vårparten starter vi opp igjen med trening på søk av kadaver – både ferske og gamle, mer opplæring i bruk av GPS, hvordan legge opp søk, innføring og bruk av Base Camp, rapportering osv.

Søk på skadde dyr og sporing av disse samt slepespor, vil vi også prøve å få med.

Rovvilt, atferd og hvordan det er å søke i slike områder, bør hundeførerne vite mer om.

Vi har to ekvipasjer som skal godkjennes i sommer.

Så blir det vel en del oppdrag på oss utover som jeg håper både førere og hunder er godt rustet til å utføre på en god måte.

Noen av oss er så heldige at vi har « fast jobb « i beitelagene.

Hunndalen 21.03. 2019

Kontaktperson for Gjøvik, Toten og Land

Anne Kristin Bøe Ristebråten