Tilstede Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen (JM) og Nils Steinvik (NS)

Meldt forfall Camilla A Akslen (CAA), Camilla Jensen (CJ)

Saker

Innkommet post

I all hovedsak post med tilknytning til kurs og godkjenningsprøver

Fagavdelingen

Kurs/Godkjenningsprøver – status

 • Alle innmeldte kurs er registrert på NKH kalender, instruktører er fordelt. Mottatt forespørsel om godkjenningsprøve i Stod (JM følger opp)
 • Koordinerende møte vedrørende prosjekt «Bjeller på lam» Fron, den 22. mai (JM)
 • Prosjekt «Bjeller på lam» i Valdres følges opp (MS)
 • Kurs/godkjenninger i Finnmark (innvilget kr 55 000), JM følger opp. Mulig løsning er å etablere samarbeid mellom Tor Nilsen og CJ.

Økonomi

Status.

 • Ingen bevegelser siden årsmøtet

Nettsalg

 • Status – Ingen rapport mottatt
 • Etablering av kontrakter (NS følger opp)

Status prioriterte oppgaver jfr årsmøtevedtak

 1. Nytt medlemsregister
  1. Ikke tilfredsstillende at det har tatt så lang tid med ny leverandør (NS følger opp)
 2. Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere
  1. Intet nytt å rapportere
  2. Det planlegges med møte med Find my, Utmarksrådet og Telespor (NS følger opp)
 3. Profilering
  1. Folder – MS
   1. Ny folder er utarbeid. Denne folderen har beitebruker som målgruppe. JM undersøker pris på trykk (250/500 stk)
  2. Rollups – NS
   1. I prosess. Det jobbes med saken via instruktør Per Morten Holand.
  3. Oppdatere NKHs hjemmeside/FB –Camilla AA/J
   1. Status uklar (NS følger opp)
   2. Mangler tekst på vedlikeholdssamling (JM)
  4. Rapporteringsskjema kurs/godkjenninger –Camilla AA
   1. Status uklar
  5. Videreutvikle fagavdelingen – MS
   1. I prosess
  6. Inntektskilder – Ansvar NS /JM
   1. I prosess, koordinerende møte så snart som mulig
   2. Det skal vurderes bla følgende
    1. Selge plass på NKH web, nye vester, foldere etc
    2. Offentliggjøring av sponsorer på årsmøter, styremøter kurs og godkjenningsprøve
    3. Flerårlig kontrakt (3år)
 1. Endring i Brønnøysundregistret – JM
  1. Følges opp snarest mulig
 2. Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder – NS
  1. I prosess
 3. Etablert kontakt/samarbeid med utmarksrådet i Norsk sau og geit – NS/JM
  1. Nils Følger opp med møte ASAP
 4. Ny valgkomite – Ansvar CAA
  1. Status uklart. Mangler komplett valgkomite

Nils Steinvik

Referent