Norske kadaverhunder (NKH) har gjennomført grunnkurs kadaversøk i Øyer 20-23 mai 2019.

Teori og praktisk trening ble gjennomført av Nils Steinvik og Torill Albrechtsen.

Til den teoretiske delen så var det invitert aktuelle hundeførere samt at det var åpent for andre som kunne være interessert i Norske kadaverhunder. Den teoretiske delen inneholdt info om NKH, organisasjon, kurs og kursmuligheter, hvordan trene en kadaverhund samt hvordan finne kadaver. Tilbakemeldingen fra teoridelen var at den var nyttig og informativ

Den praktiske delen var lagt til skogs/åpnet område i tilknytning til fjellområdene i Øyer, realistisk område hvor det normalt befinner seg beitedyr. Været under den praktisk delen var varierende med skinnende sol og varierende vind. Treningsterrenget var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Det deltok 12 ekvipasjer på kurset,

Noen av deltagerne viste en slik kvalitet på bruk av GPS og markering på kadaver, at de har de ferdigheter som kreves av en godkjent kadaversøksekvipasje. Det anbefales at disse kan stille direkte til en godkjenningsprøve ved en senere anledning. Øvrige ekvipasjer behøver noe mere trening før de kan få en anbefaling. Tilbakemelding om hva/hvordan det skal trenes ble gitt til den enkelte ekvipasje. Etter vår vurdering så har alle ekvipasjer gode muligheter til å bli gode/godkjente kadaversøksekvipasjer

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Astrid Olstad for god planlegging, informasjon og tilrettelegging.

Vi kommer gjerne tilbake

Nils Steinvik