23 – 25 mars

Jonny og Kjell reiste oppover til Tromsø fredag og forberedte kurset, og lørdag kom det tre fra Troms som var like spent som oss.

Erlend Winje var med fra Leve i naturen, Asgeir Blixgård, Arild Åkernes og Terje Nordberg som skal bli instruktører. Kjell og Jonny som hadde kurset.

Mange interessante synspunkter kom fram og mye å tenke på for alle, landet vårt har utfordringer med rovdyr på forskjellige måter og vi har noe å lære alle for å bli bedre.

Disse tre blir absolutt en tilvekst til norske kadaverhunder.

Stadtlandet096