Hvordan bli medlem

 

Med medlemskap i NKH kan du godkjenne og benytte din hund i lønnet søk som kadaverhund.

Som medlem har du stemme – og talerett på NKHs årsmøte og kan velges til tillitsverv i foreningen, samt representere NKH i ulike sammenhenger.

Du er velkommen til å være medlem selv om du ikke har godkjent hund.

 

Kontingenten pr år er på kr 250,-

Dette betaler du inn til NKH konto nr. 1503.25.44921 og merk betalingen med ditt navn, ”kontingent og årstall”