(Under utarbeidelse)

Hvordan bli medlem

 

Med medlemskap i NKH kan du godkjenne og benytte din hund i lønnet søk som kadaverhund.

Som medlem har du stemme – og talerett på NKHs årsmøte og kan velges til tillitsverv i foreningen, samt representere NKH i ulike sammenhenger.

Du er velkommen til å være medlem selv om du ikke har godkjent hund.

 

Kontingenten pr år er på kr 250,-

Dette betaler du inn til NKH konto nr. 1503.25.44921 og merk betalingen med ditt navn, ”kontingent og årstall”

Godkjenningsprøve

  • Ekvipasjen skal før prøven ha gjennomført kurs i kadaversøk hos Norske kadaverhunder. Det skal dokumentere minst 30 timer tilsyn. Hunden skal være registret med chip eller reg nummer.
  • Prøvefeltet skal være mellom 60 og 100 dekar og det skal tilstrebes å ha beitedyr i prøveområdet. Det plasseres ut 3 kadaverdeler i feltet, i tillegg en radiobjelle med kjente koordinater.
  • Søksobjektene skal være utstyrt med enten øremerke eller bjelleklave som lar seg identifiseres.
  • Prøvetiden er 2 timer, i tillegg får fører 20 minutter til å legge inn koordinater til ytterpunktene på prøvefeltet og radiobjella.
  • Koordinatene får kandidaten skriftlig.
  • Ekvipasjen skal finne minst 3 av 4 objekter, disse skal markeres og beskrives på GPS, de skal også fotograferes så de er gjenkjennelige.
  • Prøven underkjennes hvis disse overforstående punkt ikke er oppfylt, eller at ekvipasjen viser en oppførsel som gjør dem uegnet til oppdrag.
  • Prøven bedømmes av 2 instruktører.