Vedlikeholdssamling er en organisert trening med instruktør fra NKH, samlingen vil ta utgangspunkt i den utfordring den enkelte ekvipasje har. Samlingen går over 1- 2 dager alt etter behov. Utgifter til instruktør må avtales.

pdfKlikk på linken for å se NKH folderen

 

Den totale kostnaden er avhengig av sted, antall deltagere og kurstype. NKH vil kunne svare på kostnad etter forespørsel.

docxPameldingsskjema_kurs.docx

docxPameldingsskjema_godkjenning.docx

Bestilling av kurs/Godkjenningsprøve

For å sikre en god planlegging, gjennomføring og etterarbeid så vil NKH at vedlagte påmeldingsskjema fylles ut og sendes til NKH før start kurs/godkjenningsprøve.

Det forutsettes at tidsperiode for gjennomføring er koordinert med NKH før fremsending.

Kurs/Godkjennings forespørsel sendes post @norskekadaverhunder.no

Påmeldingsskjema