NKH var innbedt på fagdag i forbindelse med årsmøte i Hedmark Sau og Geit på Tavernaen Alvdal der NKH var en av 5 innledere. En presentasjon av NKHs arbeid i Hedmark og hvordan NKH så på veien videre. Jonny Mathisen møtte fra NKH og det ble forespeilet at de vil ha kurs til våren, også her får vi skryt av NKHs arbeid.

Jonny