Norske kadaverhunder (NKH) har gjennomført grunnkurs kadaversøk i Innfjorden i Møre og Romsdal 24-25 mai 2019.

Teori og praktisk trening ble gjennomført av Nils Steinvik

Til den teoretiske delen så var det invitert aktuelle hundeførere samt at det var åpent for andre som kunne være interessert i Norske kadaverhunder. Den teoretiske delen ble denne gang endret noe da fremmøtte hundeførere hadde gjennomgåtte grunnkurset tidligere. Mye av den teoretiske delen ble derfor repetisjon av det som hundeførerne ønsket, samt deling av erfaringer ved trening av hund og søk etter kadaver. Tilbakemeldingen fra teoridelen var at den var nyttig og informativ

Den praktiske delen var lagt til skogs/åpnet område i Innfjorden, realistisk område hvor det normalt befinner seg beitedyr. Været under den praktisk delen var varierende med overskyet og lite vind. Treningsterrenget var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Det deltok 3 ekvipasjer på kurset,

En av deltagerne viste en slik kvalitet på bruk av GPS og hunden viste gode markering på kadaver mdf at ekvipasjen har de ferdigheter som kreves av en godkjent kadaversøksekvipasje. Det anbefales at denne kan stille direkte til en godkjenningsprøve ved en senere anledning. Øvrige ekvipasjer behøver noe mere trening før de kan få en anbefaling. Tilbakemelding om hva/hvordan det skal trenes ble gitt til den enkelte ekvipasje. Etter min vurdering så har alle ekvipasjer gode muligheter til å bli gode/godkjente kadaversøksekvipasjer

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Sølvi Hegsbro for god planlegging, informasjon og tilrettelegging.

NKH kommer gjerne tilbake

Nils Steinvik