Årsmøte Norske Kadaverhunder

ÅRSMØTE I NORSKE KADAVERHUNDER

2014

Værnes

Radisson Blu Hotell, Trondheim Airport

14 mars 2015 kl. 12.00

Påmelding til årsmøte/festmiddag til post@norskekadaverhunder.no innen 1 mars.

Rom bestilles av den enkelte utenom av og påtroppende styremedlemmer, 1 fra valgkomiteen og inviterte

Festmiddag den 14.03,(dekkes av NKH avhengig av ant påmelding)

Sakliste legges ut senere:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av sekreter
 4. Godkjenning av årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Godkjenning av budsjett
 7. Valg (leder, sekreter, 1 til valgkomite, 1 vara,2 revisorer)
 8. Fastsette møtegodtgjørelse for styret 2015
 9. Fastsette kontingent 2015
 10. Innkomne forslag (senest 1 uke før årsmøte)
 11. Etter formelt årsmøte, div saker til diskusjon

 

 

Styret