Årsmøte påminnelse

Leder i Norske Kadaverhunder ønsker å minne medlemmene om årsmøtet den 14. mars kl 1200. Stedet er som tidligere annonsert, Radisson blu hotel på Værnes. Tidsfrist for innmelding av saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 7. mars (post@norskekadaverhunder.no). Påmeldingsfristen var satt til 1.mars, men er nå utvidet til 7.mars (post@norskekadaverhunder.no). Årsmelding og innkomne saker vil fremkomme på NKHs web side senest 8.mars.

Alle medlemmer i Norske Kadaverhunder ønskes velkommen til årsmøte