Norske Kadaverhunder var invitert til fylkesmannen i Troms for å orientere om aktivitetene til Norske Kadaverhunder. NKH ved Terje Nordberg takket ja til invitasjonen og deltok på fylkesmannens beiteseminar den 18.mars. Terje orienterte om NKH aktivitene siste år samt fremtidige utfordringer med bla overgang fra prosjektorganisasjon til bærekraftig forening. Terje meddeler at signalene fra fylkesmannen var ubetinget positive.