Utskrift
Artikler
Årsmøter - møter
Treff: 6263

 

Styret i Norske Kadaverhunder vedtok på styremøte den 30.mars 2015 å innkalle til et ekstraordinært årsmøte mandag den 13. april 2015 på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass (Oslo).

Møtet starter kl 1900 og varer til maks kl 2100.

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av iallefall leder + 1 styremedlem

3. Fastsette lønn til instruktører.  Styrets foreslag kr 3200 pr døgn.

Bakgrunn for innkallingen til ekstraordinært årsmøte er at nyvalgt leder har trykket seg og av vi med gjeldende årsmøte vedtak på avlønning av instruktører på kr 2000,- står uten instruktører til planlagte og avtalte  kurs.

 

Velkommen