Innkalling til Årsmøte for Norske Kadaverhunder

Med henvisning til NKH sine vedtekter så innkalles alle medlemmer i NKH til årsmøte på Thon hotell Oslo Airport lørdag 12.03 2016 kl 13:00

Årsmøte skal:

- Behandle foreningens årsmelding

- Behandle foreningens regnskap i revidert stand

- Behandle innkomne forslag

- Fastsette kontingent

- Vedta foreningens budsjett

- Velge leder og sekreter, eller kasserer og styremedlem annet hvert år

- Velge revisor og dennes stedfortreder

- Velge valgkomite

Saker som ønskes tatt opp bes sendt til post@norskekadaverhunder.no innen 1.mars

Etter årsmøtet vil det bli gjennomført et medlemsmøte hvor det bla orienteres om

  • Prosjekt Hordaland
  • Prosjekt Beredskapskurs
  • Prosjekt «Effektiv kadaversøk med hund»

Påmelding til årsmøtet sendes: post@norskekadaverhunder.no innen 1.mars

Velkommen

PS: evt overnatting kan bestilles:

E-mail:osloairport.kongress4@thonhotels.no

Web:  http://www.thonhotels.no/osloairport" style="font-weight:inherit;cursor:pointer">www.thonhotels.no/osloairport