logo

ÅRSMØTE

 I Norske kadaverhunder

Her er innkalling til årsmøte 2013 til alle våre godkjente ekvipasjer.

Sted: Tromsø (lokalitet avhengig av påmelding)

Tid: 1 Mars 2014 kl. 14.00

Sakliste:

1.  Godkjenning av innkalling

2 . Valg av møteleder

3. Godkjenning av årsberetning

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjett

6. Endring av vedtekter, forslag fra styret

7. Valg: Kasserer, styremedlem, valgkomite og vara til disse

8. Godkjenne nye retningslinjer

9. Fastsette kontingent

10. Innkomne forslag.

Årsberetning blir lagt ut på hjemmesida senest 14 dager før møte.

 

Fredag 28 Februar 2014

instruktørtreff klokken 14.00

Åpent møte, veien videre 

logo2

Referat årsmøte 2012.

Sak 1.     Godkjent

Sak 2.     Jonny

Sak 3.     Godkjent

Sak 4.     Regnskap gjennomgått og godkjent.

Sak 5.     Budsjett vedtatt som i prosjektsøknaden

Sak 6.     Valg:

-         Leder                Jonny Mathisen 2 år

-         Sekretær          Tor Romsås 2 år

-         Styremedlem   Terje Nordberg 2 år

-         Revisor       Asgeir Blixgård 2 år og Arild Idar Aakenes 1 år

-         Vara            Ola Arne Aune 1 år

-         Nestleder i foreningen er kasserer

Sak 7.      Kontingenten er satt til kr. 0,-

Sak 8. Innkomne forslag.

            Se på kriteriene for å være medlem.

Årsmøte vedtok å legge fram et forslag til årsmøte 2013.

-         Leder-

 

logo 

Årsmelding

2012

 

  

Vår visjon om å kvalitetssikre tilsynet med beitedyr, og særlig i skadesituasjoner lever i beste velgående. Og vi har fått hevet kompetansen til ekvipasjene, som vi har nådd fram til, betydelig. Jobben med å få til en godkjenningsprøve er ferdigstilt selv om vi må evaluere denne etter en periode på 2 til 3 år. Foreningen har nå 32 godkjente ekvipasjer og 7 instruktører.

Satsingsområdene i søknaden var todelt og i punkt 1 var instruktørtreff i fylkene og godkjenning av disse målet.

I Troms, Finnmark og Oppland er treffa og godkjenningene gjennomført med 3 godkjente i Troms og 4 i Oppland. I Finnmark har vi gjennomført kurset med to kandidater, den ene hoppet av personlige grunner og den andre strøk på den praktiske delen. Vi har nye kandidater som vi jobber med der. Møre og Romsdal mangler vi fortsatt å gjennomføre, men er godt i gang med kandidater, og tar sikte på 2 der i 2013.

I det andre delmålet var utviklingen av Norske kadaverhunder beskrevet med underpunkter, Infomøter, hjemmeside, undervisningsmateriell samt å utvikle organisasjonen.

Vi har hatt møter i alle fylkene og planlegger å utvide denne aktiviteten mer når finansieringen er i orden og arenaene er klare. Vår hjemmeside er oppe og går, norskekadaverhunder.no, en praktisk og fin side som vi leide et eksternt firma til å lage. Her er praktisk info, medlemmer og alt du trenger å vite om Norske kadaverhunder. Undervisningsmateriell til instruktørene er ferdig, powerpoint med logo og tekst er utviklet med hjelp fra alle instruktører og folk fra Leve i naturen. Vi har også fått laget ID kort og vester med logo til godkjente ekvipasjer, dette er utdelt og i bruk.

Organisasjonen er i utvikling og vårt første årsmøte er våren 2013, der vi planlegger å få inn i styret minst en representant fra et annet fylke enn Oppland. Vi må også bruke deler av årsmøtedagen til å diskutere veien videre. En utfordring er at dette ikke skal bli en klubb som er styrt av noen få, men at ekvipasjer fra hele landet bidrar. Vi håper også at folk fra fylkesmennene har mulighet til å komme på dette møte, samt at vi tenker på folk fra SNO.

 

Vi ser for oss at dette forprosjektet var starten på noe som vi får bruk for i overskuelig framtid, da konflikten med rovdyr/beitedyr fortsatt ser ut til å være en utfordring i mange områder. Vi må også ut og informere mer rundt om i landet, og få finansiert dette

 

 

Norske kadaverhunder

Jonny Mathisen

-         Leder-

logo

ÅRSMØTE

 I Norske kadaverhunder

Her er innkalling til årsmøte 2013 til alle våre godkjente ekvipasjer.

Sted:  Trondheim(lokalitet avhengig av påmelding)

Tid: 23 februar 2013 kl. 10.00

Sakliste:

1.  Godkjenning av innkalling

2.  Valg av møteleder

3. Godkjenning av årsberetning

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjett

6. Valg: Leder, sekretær, revisor og vara til disse

7. Fastsette kontingent

8. Innkomne forslag.

Årsberetning blir lagt ut på hjemmesida senest 14 dager før møte.

 

Fredag 22 Februar

instruktørtreff klokken 10.00

Åpent møte, veien videre  klokken 13.00

ÅRSMØTE

 I Norske kadaverhunder

Her er innkalling til årsmøte 2013 til alle våre godkjente ekvipasjer.

Sted:  Trondheim(lokalitet avhengig av påmelding)

Tid: 23 februar 2013 kl. 10.00

Sakliste:

1.  Godkjenning av innkalling

2.  Valg av møteleder

3. Godkjenning av årsberetning

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjett

6. Valg: Leder, sekretær, revisor og vara til disse

7. Fastsette kontingent

8. Innkomne forslag.

Årsberetning blir lagt ut på hjemmesida senest 14 dager før møte.

 

Fredag 22 Februar

instruktørtreff klokken 10.00

Åpent møte, veien videre  klokken 13.00