Tilstede: Jonny Mathisen (JM), Nils Steinvik (NS), Trine Rudstaden (TR),

Forfall: Geir Bjørge Larsen (GBL)

 

1-16    Økonomi

 • NS etterlyser hjelp med fakturering. Dette tas opp på neste møte. Oppfordrer alle til å komme med forslag på noen som kan bistå.
 • 330 000 på konto og fortsatt 4 kurs som ikke er fakturert enda, så økonomien er bra
 • Faktura som sendes fra oss skal alltid dobbelt signeres.

2-16    Eksterne møter

 • Dialogmøte på Lillehammer er utsatt til  september.

3-16    Kurs

 • Alle planlagte kurs er avholdt.
 • Et kadaversøkskurs samt  GPS kurs skal avholdes i Nord Fron, dette er ikke endelig fastsatt, men er tenkt  gjennomført i løpet av 14 dagers tid.
 • Så langt er det tre søkere til beredskapskurset. Søknadsfristen er 22 august

4-16    Instruktører

 • Deltagerne fra siste instruktørkurs er ferdig med sin praktiske del og er, med litt justeringer hos noen, klare til selvstendige oppgaver.
 • Instruktørsamling/instruktørkurs planlegges samtidig med årsmøtet 2017.
 • Det forventes at instruktører reiser på billigste måte og samkjører der dette er mulig. Kursavdelinga vil utarbeide et forslag om retningslinjer på dette.

5-16    Prosjekt

 • NIBIO sitt prosjekt går sin gang som planlagt.

8-16    Vedtak fra årsmøtet:

 • Medlemslister/godkjenningslister skal nå være ajourført.
 • Forslag på ny Web side er mottatt og vil bli bearbeidet fortløpende.
 • Jonny legger frem forslag om digitalt lagringsmedium til neste møte: Min Sky vil  ikke fungere til vårt behov.

11-16  AOB

Neste møtet bestemmes til etter søknadsfristen på beredskapskurset er utløpt

Ref. Trine Rudstaden