Tilstede: Trine Rudstaden TR, Jonny Mathisen JM

Forfall: Nils Steinvik, Geir Bjørge Larsen

1-16 Økonomi:

1. Instruktørutbetaling :

Utbetaling til instruktør skal ikke skje før følgende er oppfylt:

* Deltagerliste skal være levert til NKH

* Oversikt over viderefakturering skal fremlegges NKH

* Kursrapport skal være NKH i hende før utbetaling av instruktørgodtgjørelse

2. Det praktiske feltarbeidet i forskningsprosjektet nærmer seg nå slutten og dette vil bli fakturert fortløpende fra vår side.

3. Likviditeten i NKH er god.

3-16 Kurs

Alle kurs er gjennomført.

Det vil bli gjennomført godkjenningsprøve i Holtålen i oktober.

Det er også stor etterspørsel etter kurs og godkjenningsprøver for 2017.

Beredskapskurs: Avventer utvidet påmeldingsfrist før utplukking av deltagere

8-16 Vedtak fra årsmøtet:

Ad. WEB-side

Jan Arne Bakke fra Bakke konsulenttjenester møtte på møte kl. 12 for hjelp til utformingen av ”ny” web side.

Bakke utarbeider et forslag som sendes ut til styremedlemmene til endelig vedtak.

12-16 Arbeidsfordeling i styret

Ut i fra dagens aktivitet i foreningen er det en stor skjevfordeling i arbeidet hos den enkelte styremedlem. Derfor vil JM starte arbeidet mot en mulig ny forretningsmodell. Han legger frem en arbeidsplan på dette til neste styremøte..

13-16 Forespørsel fra Arnfinn Beito, formann i NSG i Oppland

På grunn av store tap i fjellområdet mellom Nord Fron/Øystre Slidre ønskes det ekvipasjer fra oss som kan gå kontinuerlig i 14 dager. Vi stiller oss positive til dette. JM skaffer folk.

Møtet avsluttet 13. 30

Nytt styremøte avholdes så snart den utvidede påmeldingsfristen til beredskapskurset

Referent: Trine Rudstaden