Styremøte 27.09.16. Skype/tlf kl 14 00 - 1500

Tilstede: Trine Rudstaden TR, Jonny Mathisen JM, Nils Steinvik NS

Forfall: Geir Bjørge Larsen

3-16     Kurs (JM)

Beredskapskurs/videregående:

Alt forarbeid til kurset er nå utført, det som gjenstår er å bestille kursted, øvingsområde samt å informere kursdeltagerne.

Kurset for Sør Trøndelag og Oppland slåes sammen til ett felles kurs og vil bli gjennomført i perioden 13 – 16.okt. Det er uttatt 7 deltagere.

8-16     Vedtak fra årsmøtet:

WEB-side

Styret har mottatt forslag fra Jan Arne Bakke med beskrivelse av ny WEB forside. Styret mener det nye forslaget er godt og vil for at den «nye» websiden skal bli optimal gjennomføre en intern revisjon av websiden innhold.

12-16   Arbeidsfordeling i styret

JM fremla tanker om en mulig ny forretningsmodell. Det jobbes vider med saken til neste styremøte.

Referent: Nils Steinvik