Styremøte via telefon. 16 november 2016 kl. 10.00

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden (TR)

Forfall: Geir Bjørge Larsen (GBL)

1-16     Økonomi (NS)

  • Snøhetta regnskap tar NKHs regnskap i henhold til vedtak
  • Prosjekt Hordaland (JM)

Sluttrapporten er levert og etter avtale med Hordaland fylke er sluttoppgjøret avgjort

2- 16    Eksterne møter

NASJONAL KONFERANSE OM ROVVILT, BEITEDYR OG SAMFUNN 16 – 17 januar 2017

Deltagere fra oss blir plukket ut senere

6-16     Vedtak fra årsmøtet

  • Valgkomite (JM)

Jonny følger opp dette.

14-16   Nettbutikk

            Som del av den nye web-siden er det bestemt å opprette en liten nettbutikk.

Denne skal i førsteomgang inneholde salg av profileringsutstyr som jakker, vester, hundedekken og lignende

Ansvaret for driften er tillagt sekretærfunksjonen inntil annet blir bestemt.

Planlagt oppstart er innen 1.april 2017

           

8-16     Etablering av felles Info/Lagringsforhold på websiden

Arbeidet med ny web-side går nå mot slutten. Det gjenstår noen justeringer som er fordelt mellom styrets medlemmer;

  • TR skriver kort om hvorfor medlem, fordeler og hvordan bli medlem.
  • JM skriver om akuttberedskap
  • NS skriver om ”NKH info”

Ferdig redigering av web-side sendes til webmaster innen 23 nov

Møte hevet kl.12.02

Referent: Trine Rudstaden