Styremøte via telefon tirsdag 14. februar 2017 kl.10.00

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden (TR)

Forfall: Geir Bjørge Larsen (GBL)

 • 7-17 Økonomi
  • Regnskapet for 2016er ikke ferdig enda, men vil være klart i god tid før årsmøtet
  • Søknader om FKT-midler er sendt ut til aktuelle fylker (NS)
  • Medlemskontingenten for 2017 er sendt ut til alle medlemmer og innbetalinger er begynt å komme inn. (NS)
 • 8-17 Årsmøte 2017
  • Årsmøtet 2017 vil bli avhold på Quality hotell Olavsgård den 4 mars kl 1300.
  • Årsberetningen ble gjennomgått og justert vil bli lagt frem på neste styremøte (TR)
  • Budsjettet for 2017 utsettes til neste styremøte i påvente av regnskapet (NS)
  • Styret har mottatt informasjon om valgkomiteens arbeid

 

 • 9-17 Kurs
  • Årets instruktørsamling avholdes på Quality Hotell Olavsgaard 3 til 4 mars
  • Agendaen til instruktørsamling er ferdig utarbeidet og sendes ut til deltagerne
  • Arbeidet med vedlikeholdssamling for Valdres er godt i gang og planlegges avhold i mai 2017.
  • Malen for denne samlingen vil kunne legge et grunnlag for samlinger i ulike regioner.

 

 • 10-17 Webside
  • Styret har mottatt informasjon fra webdesigner om at ny webside vil være oppe å gå om kort tid.

Neste styremøte er planlagt til 28 februar

Møtet hevet kl. 12.30.

Referent: Trine Rudstaden