Styremøtereferat, telefonmøte 07. april 2015, kl 19.00

 

Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Laila Hoff, Christian Flørenes og Nils Steinvik.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallingen

Styremøtereferat, telefonmøte 30. mars 2015, kl 12.00

Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Laila Hoff og Christian Flørenes

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble Godkjent

2. Konstituering av styret. Styret konstituerte seg som følger:

Hans Skårholen , Leder (fungerende)

Laila Hoff , Nestleder (fungerende)

Terje Nordberg , Kasserer

Christian Flørenes , Sekretær

Nils Steinvik , Styremedlem

3. Innkalling av ekstraordinært åremøte. Styret vedtar å innkalle til ekstraordinært årsmøte på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass, Oslo. Dato: mandag 13. april 2015 kl 1900. Christian skriver innkalling og sender til styremedlemmene for kommentarer og så sender Nils Steinvik innkallingen ut til medlemmene snarest og poster det på Facebook.

Styremøtet avsluttet kl 12:57

Referent: Christian Flørenes, Sekretær.

Referat styremøte Værnes 10.01.15

Møtt: Jonny Mathisen og Laila Hoff og Nils Steinvik (deler av møte)

Forfall: Tor Romsås og Terje Nordberg

Forfall kom så sent at det ikke var mulig å kalle inn vara.

Årsmøte: Årsmøte blir 14 mars 2015 klokken 12.00, årsmelding skrives og legges på nett senest 14 dager før årsmøte.

Møtesats årsmøte. 1800,- for styret og 1 fra valgkomiteen.

Årsmøtested: Værnes

Valgkomiteens arbeid status: Valgkomiteen har kontroll ifølge Kjell.

Forslag fra leder:

  • Styret må arbeide fram en økonomiplan for fremtiden, da det 3 årlige prosjektet går ut dette år.
  • Påmelding av kurs og godkjenningsprøver:
  • Ha en sentral påmeldingstelefon og mail, for så å fordele instruktører på et møte på våren, her trengs det litt romslighet i en overgang.
  • Prosjektsøknadene går sin gang, leder ordner dette.

Informasjon fra leder:

  • Kontingenten klar til utsending med innkalling til årsmøte.
  • Hordaland(Fitjarøyene) Prosjekt i igangsatt.
  • Bioforsk starter et prosjekt der NKH er med.
  • Instruktørkurs: Starter på Lillehammer helga 17 januar 2015.

Nils fremla rapport, Vi jobber videre med et forslag til årsmøte.

Div:

  • Leder ordner så styret kan ha telefonmøte annenhver måned.

                                                        Leder