Nyeste artikler:

Styremøtereferat, telefonmøte 07. april 2015, kl 19.00

 

Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Laila Hoff, Christian Flørenes og Nils Steinvik.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallingen

Styremøtereferat, telefonmøte 30. mars 2015, kl 12.00

Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Laila Hoff og Christian Flørenes

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble Godkjent

2. Konstituering av styret. Styret konstituerte seg som følger:

Hans Skårholen , Leder (fungerende)

Laila Hoff , Nestleder (fungerende)

Terje Nordberg , Kasserer

Christian Flørenes , Sekretær

Nils Steinvik , Styremedlem

3. Innkalling av ekstraordinært åremøte. Styret vedtar å innkalle til ekstraordinært årsmøte på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass, Oslo. Dato: mandag 13. april 2015 kl 1900. Christian skriver innkalling og sender til styremedlemmene for kommentarer og så sender Nils Steinvik innkallingen ut til medlemmene snarest og poster det på Facebook.

Styremøtet avsluttet kl 12:57

Referent: Christian Flørenes, Sekretær.

Norske Kadaverhunder gjennomførte ett innføringskurs i bruk av GPS på Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Kurset var lagt opp slik at elevene skulle få innblikk i GPS`ens muligheter og bergrensninger. Sunndal kommune, beitenæringa og jaktmiljøet var representert som deltagere. Kurs instruktører fra NKH var Kjell Smestad og Nils Steinvik

Norske Kadaverhunder gjennomførte instruktør/godk?jenningskurs for sine instruktører på Lillehammer 17 og 18 januar. Kurset var lagt opp som en forelesning/demonstrasjon og diskusjon.  Av innholdet så var det vektlagt emner som pedagogikk, observasjon, læringsteori, positiv - negativ belønning og straff, enkel læringsteori (hva lærer en hund), hva er belønning og hvordan belønne. God foreleser var Geir Bjørge Larsen.

Deltagere fra Norske Kadverhunder var Jonny Mathisen, Kjell Smestad, Terje Nordberg, Tor Romsås og Nils Steinvik

Erfaringene som deltagerne sitter igjen med etter endt kurs er udelt positive.

 

Kjøp av GPS

Alle medlemmer i NKH har rabatt på kjøp av GPS i Felleskjøpets butikker, utenom i Rogaland.

Avtalen er 5-10% rabatt  på nettpris

Godt nyttår

Norske kadverhunder ønsker et GODT NYTTÅR til alle sine medlemmer

NKH oppfordrer alle medlemmer gamle og nye til å engasjere seg i arbeidet med å utvikle organisasjonen, NKH går en spennende tid i møte.

Lykke til i det nye året

Leder