Nyeste artikler:

Referat fra Instruktørkurs/Instruktør samling NKH

Sted Hafjell Oppland 9-11 oktober

Kurset var annonsert på NKHs hjemmeside, Face book og via direkte kontakt med enkelte fylker

Deltagere:

Styrmøte via Skype, torsdag 6 august kl 19.00.

Nils Steinvik (NS) og Trine Rudstaden (TR)

Anne Margrethe Gaup og Ingunn Løvsletten meldte forfall.

Instruktørkurs 9-11. oktober Lillehammer

NKH vil arrangere instruktørkurs på Lillehammer helga 9-11 oktober. 

NKH vil gjennom instruktørutdanningen søke å knytte til seg ressurspersoner som gjennom foredrag, visninger og kursvirksomhet kan bidra til å spre informasjon, ferdigheter og gode holdninger.

Dommere Jonny Mathisen, Kristian Kronberget og Nils Steinvik

Norske kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøve for kadaversøk på Lesja 7. august. Her møtte det 6 ekvipasjer, 3 fra Lesja, 2 fra Dokka og 1 fra Gausdal. Det ble lagt ut tre prøvefelt i variert terreng, skog, myr og åpent terreng.

Teoridelen ble holdt på et velegnet lokale med 8 personer tilstede. Her var det en god blanding av unge og eldre med god erfaring fra utendørsaktiviteter, beitenæringa og bruk av hund.

Rapport kadaversøkskurs Lofoten/Nordland

Instruktør Tor Romsås

Kurset staret med teori fredagkveld på kontoret til Landbruks rådgivningen i Leknes, her møtte det 6 deltagere, Gustav Karlsen ønsket velkommen. Etter møte dro  Ivar, Magne Arne og instruktør Tor Romsås til Uttakleiv der vi la ut kadaver, disse måtte vi dekke til p.g.a. mye havørn i område. Feltet bestod av gressdekt mark med noen kjerr, ellers var det bratt,med mye store og mindre store steiner.