Nyeste artikler:

5 og 6. Juni blei det avholdt kadaverhund kurs i Sappen Troms. Det var 4 deltagere som stilte på kurs tre fra Kåfjord og en fra Øverbygd. Vi startet med teoridelen fredag kveld, når det kom til gps delen var det en engasjet gjeng som trykte i veg. De hjalp hverandre til alle hadde fått til oppgavene.

thumb kurs finnmark

Norske Kadaverhunder med instruktørene Jonny Mathisen og Nils Steinvik gjennomførte kadaversøkskurs i Tana i perioden 5– 7.juni.

Teoridelen ble holdt på Tana videregående skole/Deanu joatkkaskuvla med 9 personer tilstede. Her var det en god blanding av representanter fra prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark, rein- og sauenæringa.

Praksisdelen ble gjennomført i nærområdet. Terrenget som ble nyttet var området skogbevokst med myr og enkelte åpne områder.

thumb DSC 5268Norske Kadaverhunder med instruktørene Jonny Mathisen og Nils Steinvik gjennomførte kadaversøkskurs på Dokka i perioden 29. mai – 1.juni.

Teoridelen ble holdt på Ankaltrud gård med 20 personer tilstede. Her var det en god blanding av representanter fra mattilsynet, beitenæringa og andre.

Norske Kadaverhunder med instruktørene Jonny Mathisen og Nils Steinvik gjennomførte kadaversøkskurs på Dokka i perioden 29. mai – 1.juni.

 

Godkjenningsprøven ble lagt ut på hjemmesiden og vår leder trengte en prøve for å bli godkjent som instruktør. Nils ble eneste deltaker. Ansvarlig for prøven var Kristian Kronberget, meddommer Jonny Mathisen.

Norske Kadaverhunder var invitert til å delta på møte med sporingsgruppa for «effektivisering av skadefelling av freda rovvilt» på Lillehammer den 5 mai

Prosjektet Effektivisering av skadefelling på freda rovvilt skal avsluttes august 2015. Det var derfor viktig for sporhundprosjektet å finne fram til den beste måten å sikre ekvipasjenes videre oppfølging.

 Nils Steinvik (NS) og Trine Rudstaden (TR).

 

Sak 7-15 Innføring av smusstillegg for instruktører.

 

Etter ha innhentet informasjon om gjøremål / forberedelser forut for gjennomføring av kurs, så har NKH styret funnet det riktig å midlertidig innføre smusstillegg for instruktører.