Nyeste artikler:

STYREMØTE på Kvam 22 april 2015, kl. 10.00.

Tilstede: Nils Steinvik (NS) og Trine Rustaden (TR)

NS har ansvaret for post inntil videre.

Det forventes at all kommunikasjon utad går med kopi til postboks.

Styremøtereferat, Gardermoen 13. april 2015, kl 17.00 (før årsmøtet) Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Nils Steinvik og Christian Flørenes Saksliste: 1. Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble Godkjent 2. Hans orienterte om status på kurs, kursforespørsler. Status på mailen til Norske Kadaverhunder og kandidat til valgkomiteen. Gjennomgang av kurs: Hans gikk gjennom sin oversikt over forespørsler på kurs. Statusmail: Styret bør endre passord på webmail og gir alle styremedlemmene tilgang til å lese mail (forslaget vil bli vurdert på neste styremøte) Valgkomiteen: Randi Vesterøy Alvseike har takket ja til å stille til valg i valgkomiteen. 3. Terje orienterer om status på økonomi i NKH. Terje redegjorde for innkomne poster og Terje følger opp utestående poster fra kurs som ikke betaling har kommet inn enda. Styret bør ta en gjennomgang av tilsagnsbrevene for 2014 for å kontrollere at vi har opprettholdt vår referatplikt og at alle utbetalinger har blitt mottatt. Styret må også fremskaffe en oversikt over søkte midler for 2015. 4. Gjennomgang av årsmøtevedtakene fra Værnes. Arbeidsplan og prioriteringer for ‘’veien videre’’. ? Årsmøtet den 14.mars godkjente årsberetningen for 2014 med merknader. Styrets har gjennomgått merknadene og gir svar på eget vedlegg. 5. Forberedelse av ekstraordinært årsmøte. Styret forbereder seg til ekstraordinært årsmøte med gjennomgang av budsjett og generelle saksforberedelser. Styremøtet avsluttet kl 18:50 for Ekstraordinært årsmøte. 6. Nils orienter om sine tanker og erfaringer i etterkant av samtale med Jonny dersom det blir tid. Sak 6 utsatt til neste møte. Referent: Christian

Styremøtereferat, telefonmøte 07. april 2015, kl 19.00

 

Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Laila Hoff, Christian Flørenes og Nils Steinvik.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallingen

Styremøtereferat, telefonmøte 30. mars 2015, kl 12.00

Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Laila Hoff og Christian Flørenes

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble Godkjent

2. Konstituering av styret. Styret konstituerte seg som følger:

Hans Skårholen , Leder (fungerende)

Laila Hoff , Nestleder (fungerende)

Terje Nordberg , Kasserer

Christian Flørenes , Sekretær

Nils Steinvik , Styremedlem

3. Innkalling av ekstraordinært åremøte. Styret vedtar å innkalle til ekstraordinært årsmøte på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass, Oslo. Dato: mandag 13. april 2015 kl 1900. Christian skriver innkalling og sender til styremedlemmene for kommentarer og så sender Nils Steinvik innkallingen ut til medlemmene snarest og poster det på Facebook.

Styremøtet avsluttet kl 12:57

Referent: Christian Flørenes, Sekretær.

Norske Kadaverhunder gjennomførte ett innføringskurs i bruk av GPS på Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Kurset var lagt opp slik at elevene skulle få innblikk i GPS`ens muligheter og bergrensninger. Sunndal kommune, beitenæringa og jaktmiljøet var representert som deltagere. Kurs instruktører fra NKH var Kjell Smestad og Nils Steinvik

Norske Kadaverhunder gjennomførte instruktør/godk?jenningskurs for sine instruktører på Lillehammer 17 og 18 januar. Kurset var lagt opp som en forelesning/demonstrasjon og diskusjon.  Av innholdet så var det vektlagt emner som pedagogikk, observasjon, læringsteori, positiv - negativ belønning og straff, enkel læringsteori (hva lærer en hund), hva er belønning og hvordan belønne. God foreleser var Geir Bjørge Larsen.

Deltagere fra Norske Kadverhunder var Jonny Mathisen, Kjell Smestad, Terje Nordberg, Tor Romsås og Nils Steinvik

Erfaringene som deltagerne sitter igjen med etter endt kurs er udelt positive.