Nyeste artikler:

Årsmøtet i Norske i Norske Kadaverhunder 2014 bestemte at det skal innføres medlemskontingent på kr 200,- for alle godkjente NKH ekvipasjer, gjeldende fra 1.januar 2015. NKH vil i løpet av november sende ut innbetalingsblankett til alle godkjente ekvipasjer.

NKH vil også åpne for muligheten til andre og støtte organisasjonens drift.

Godkjenningsprøve Folldal, Hedmark 18.oktober

2014.10.18 Folldal godkjenning2

Norske kadaverhunder gjennomførte årets siste godkjenningsprøve i Folldal, Hedmark. Det var nydelig høstvær og fine forhold for de tre første ekvipasjene. For siste ekvipasje ble det tyngre forhold med snø og sludd i luften. Ekvipasjene som stilte til prøven hadde mange dager og timer med tilsyn i de respektives beiteområder. Alle ekvipasjene gjennomførte søkene systematisk, og besto prøvene uten store problemer.
Norske kadaverhunder gratulerer ekvipasjene og Hedmark fylke med 4 nye godkjente kadaverhund ekvipasjer.
 
Dommere fra Norske kadaverhunder var Kjell Smestad og Terje Nordberg. 

Godkjenningsprøve i Øyer, Oppland 19.-20.-9. 2014

Øyer 2014- godkjenning

Norske kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøve for kadaversøksekvipasjer i Øyer i Oppland 19 og 20 september. Det var 9 påmeldte ekvipasjer med deltagere fra Øyer, Valdres, Gjøvik, Toten, Lillehammer og Sjåk.  Det ble lagt opp til 4 prøvefelt hvaor alle var på ca 90 daa. Fredag den 19 sep startet 3 ekvipasjer og 1 klarte prøven. Lørdag den 20 var det 6 startende og 4 bestod. Prøvene blegjennomført i åpent landskap,blandingsskog, nydelig vær med solgangsbris.

 

Norske kadaverhunder gratulerer Oppland fylke med 5 nye godkjente kadaversøksekvipasjer.

Dommere fra Norske Kadaverhunder var Kristian Kronberget og Kjell Smestad. 

Kadaversøkskurs i Oppland 15 og 16 September

Fron justert

Norske Kadaverhunder med instruktør Kjell Smestad gjennomførte kadaversøkskurs i Fron 15 og 16 september. Kjell Smestad beskriver kurst som følger: Det var tre deltagere på kurset, to med lokal tiknytning og en fra Skjåk. Terrenget som ble benyttet var flatt og delvis åpent. Lite og varierende vind laget vanskelige søksfohold for hundene. Ei død ku av rasen Grå Tyroler viste seg å ligge midt i kursfeltet, denne ble oppdaget av en av kursets hunder.

Godkjenningsprøver i Grense Jakobselv, Finnmark

Vestre jakobselv- godkj2

Norske Kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøver i Grense Jakobselv, Finnmark 13 og 14. september. Prøvene ble gjennomført i 2 forskjellige prøvefelt. Prøveforholdene var realistiske med litt regn og varierende vindforhold. Av de 4 ekvipasjene som møtte til godkjenningsprøven så var det 3 ekvipasjer som bestod prøven.

Norske Kadaverhunder ønsker å gratulere Finnmark fylke med 3 nye kadaversøk ekvipasjer, samt ønske de nye godkjente ekvipasjene lykke til. 

Dommere fra Norske Kadaverhunder var Jonny Mathisen og Terje Nordberg

 

 

Godkjenningsprøve i Tovdal, Agder.

6.-7.9. 2014

Agder 4

 

 

Norske kadaverhunder har gjennomført godkjenningsprøve i Agder, Kjell Smestad beskriver prøven som følgende:

Vi kom til Tovdal, der det hadde foregått en imponerende tilrettelegging fra lokale krefter. Her var det 6 påmeldte ekvipasjer. 5 gikk på lørdag og 3 på søndag. At 6 påmeldte ble til 8 skyldes at to ekvipasjer fikk prøve 2 ganger. Det ble lagt ut 3 felt på fra 65daa til 95daa. To av terrengene var bratte, med storskog og noen åpne flater. Noe undervegetasjon i enkelte partier. Det tredje lå oppe på toppen av lia og var småkupert. De ekvipasjene som startet 0900 hadde litt tåke og lite vind, men fin arbeidstemperatur. Utover dagen kom en varierende bris og tåka forsvann. Men så kom regnet!

På lørdag var det 3 som klarte prøven og 2 som strøk.

 

Søndag startet 3 ekvipasjer. 2 av disse klarte det.

 

"Tekst knyttet til bilde.

 

På grunn av et kraftig regnvær for ei uke siden egnet skogsvegene seg dårlig for automobiler. Enkelte måtte derfor ty til alternative løsninger."

Dommere fra Norske Kadaverhundervar Kjell Smestad og Terje Nordberg