Nyeste artikler:

Godkjenningsprøve Oppdal 21.juni

Oppdal 1

Norske kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøve i Oppdal lørdag 21. Juni.

Vegar Ishoel med sin border collie besto prøven med glans.

Norske kadaverhunder gratulerer Oppdal og Sør Trøndelag med enda en godkjent kadaversøk-ekvipasje. Dommere var Terje Nordberg og Kjell Smestad

Godkjenningsprøve Løten og Vang 6. og 7. juni

Løten godkjenning1

Norske kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøve for ekvipasjer i Løten og Vang 6. og 7.juni. På denne prøven stilte 9 ekvipasjer. Det ble lagt opp 4 felt som varierte fra 60 daa til 72 daa.

Vegetasjonen var ung og gammel barskog, lite kratt og annen undervegetasjon, terrenget var tilnærmet flatt. En lett varierende bris gjorde at det var gode forhold.

8 av ekvipasjene bestod og 1 bestod ikke.

Her på Løten har det kommet flere kommentarer på at godkjenningsprøven er tilpasset områder med typiske jerveskader. Det vil si at kadaverene er for godt gjemt. De ville at noe/noen skulle ligge åpent og synlig slik kadaverene stort sett gjorde i deres område. Her er også jerv, men det er ulv og bjørn som er de mener er de store skadevolderne.

Et moment som ble synliggjort også her er behovet for at NORSKE KADAVERHUNDER har egne merker på de objektene som brukes i godkjenningsprøven. Det må presiseres at det er kun disse som gjelder for å få godkjenning.

Her fantes gamle kadaver både med og uten merker og det kan lett oppstå misforståelser sier dommerne Kjell Smestad og Tor Romsås.

Norske Kadaverhunder gratulerer Hedmark fylke med 8 nye godkjente kadaversøks-ekvipasjer

 

Kadaversøkskurs Løten og Vang 2-6 juni

Løten 1

Norske Kadaverhunder gjennomførte kadaversøkskurs for ekvipasjer i Løten og Vang i Hedmark Fylke. Kurset var lagt til Mattisrud. Her var nok geografi og ta av og fine forhold.

Det var 14 påmeldte ekvipasjer, av disse møtte 11 på kurs. 2 ekvipasjer brukte samme hund. Her som ellers var det flest Border collie, av andre raser deltok Buhund, Kerry blue terirer, Jæmthund og Cairn terrier.

Tirsdag 3.-6. ble det arrangert fellesmøte på kvelden. Her møtte 31 personer som hadde en eller annen tilknytting til beitebruk. Øivind Løken var arrangør og møteleder. Temaet var i hovedsak hvordan de forskjellige aktører kunne samarbeide bedre.

Leder for NORSKE KADAVER HUNDER, Jonny Mathisen orienterte om Norske kadaverhunders målsettinger og aktiviteter.

NORSK LANDBRUK stilte med en engasjert reporter. Denne var med ute i feltet og med på GPS/dataarbeidet. Både kursdeltakere og instruktør ble gladelig «offer» for hennes entusiasme. Vi venter spent på resultatet.

 

Dette ble et kurs med dyktige tilretteleggere og engasjerte deltakere.Hedmark fylke har til nå hatt en godkjent kadaverhund ekvipasje.

"Dennes tid som «ensom svale» er nok snart over" sier instruktør Kjell Smestad

 

Oppfriskingskurs Lakselv 15.juni

Lakselv 1

 

Norske Kadaverhunder gjennomførte et oppfriskingskurs for en ekvipasje i Lakselv mandag 15. juni. For å få en mest mulig effektiv utnyttelse av tiden så ble det av instruktørene forberedt et søksfelt om kvelden den 14.juni

Søndag den 15. juni gjennomførte ekvipasjen feltsøket og fikk bekreftet at nedlagt trening ga positivt resultat. Instruktørene fra NKH Jonny Mathisen og Terje Nordberg ønsker ekvipasjen velkommen til godkjenningsprøve ved en første anledning.

 

Alltid like hyggelig å være i Finnmark sier Jonny og Terje

 

 

 

 

Vestre Jakobselv 13 og 14. juni

Vestre Jakobselv 2

 

Norske Kadaverhunder gjennomførte kadaversøkskurs i Vestre Jakobselv 13 og 14. juni.  Det var fem kvinner og tre menn som deltok på kurset pluss en observatør. Lørdag 14. juni var den praktiske delen, her stilte alle åtte deltagerne og ni hunder. Det var mange unge og raske hundeførere, og GPSen var ikke noe problem for dem.

Alle ekvipasjene hadde god forståelse for viktigheten for bruk av vind under søksdelen, slik at funnprosenten ble stor.

"Dette lover bra for Finnmark" sier instruktørene fra Norske Kadaverhunder Jonny Mathisen og Terje Nordberg

 

Kadaversøkskurs i Øyer

13.-14.-15. juni 2014.

 Øyer 1

Norske Kadaverhunder gjennomførte Kadaversøkskurs i Øyer 13-14 og 15.mai. Det deltok 8 ekvipasjer hvor 6 var lokale og 2 var fra Haugsund og Toten. Om kurset så sier instruktør Kjell Smestad bla "dette var et kurs som alt var godt tilrettelagt". Kursdeltagerne var både dyktige og entusiastiske, deltagerne viste stor interesse for både kurs og kadaversøk.

Beitelaget i Øyer stilte med både sekreter og leder. Den ene ville lære mer om hvordan en lagde avgrensede søkeområder på PC. Den andre ville ha en oppgradering på hvordan NKH ville hun skulle redigere og lagre sporlogger og funn.

 

Kurset hadde også som tema dette med avslutning og lagring av sporlogger på GPS og at de som gikk tilsyn skulle ta mere av ansvaret for dette.

 

De fleste kursdeltakerne tilhørte beitenæringa. Deres områder er svært utsatt for rovdyr. De mente at det de lærte på kurset ville være nyttig.

 

Norske kadaverhunders representant takker for god tilretteleggelse og for et trivelig opphold.