Nyeste artikler:

 

Oppfriskingskurs Lakselv 15.juni

Lakselv 1

 

Norske Kadaverhunder gjennomførte et oppfriskingskurs for en ekvipasje i Lakselv mandag 15. juni. For å få en mest mulig effektiv utnyttelse av tiden så ble det av instruktørene forberedt et søksfelt om kvelden den 14.juni

Søndag den 15. juni gjennomførte ekvipasjen feltsøket og fikk bekreftet at nedlagt trening ga positivt resultat. Instruktørene fra NKH Jonny Mathisen og Terje Nordberg ønsker ekvipasjen velkommen til godkjenningsprøve ved en første anledning.

 

Alltid like hyggelig å være i Finnmark sier Jonny og Terje

 

 

 

 

Vestre Jakobselv 13 og 14. juni

Vestre Jakobselv 2

 

Norske Kadaverhunder gjennomførte kadaversøkskurs i Vestre Jakobselv 13 og 14. juni.  Det var fem kvinner og tre menn som deltok på kurset pluss en observatør. Lørdag 14. juni var den praktiske delen, her stilte alle åtte deltagerne og ni hunder. Det var mange unge og raske hundeførere, og GPSen var ikke noe problem for dem.

Alle ekvipasjene hadde god forståelse for viktigheten for bruk av vind under søksdelen, slik at funnprosenten ble stor.

"Dette lover bra for Finnmark" sier instruktørene fra Norske Kadaverhunder Jonny Mathisen og Terje Nordberg

 

Kadaversøkskurs i Øyer

13.-14.-15. juni 2014.

 Øyer 1

Norske Kadaverhunder gjennomførte Kadaversøkskurs i Øyer 13-14 og 15.mai. Det deltok 8 ekvipasjer hvor 6 var lokale og 2 var fra Haugsund og Toten. Om kurset så sier instruktør Kjell Smestad bla "dette var et kurs som alt var godt tilrettelagt". Kursdeltagerne var både dyktige og entusiastiske, deltagerne viste stor interesse for både kurs og kadaversøk.

Beitelaget i Øyer stilte med både sekreter og leder. Den ene ville lære mer om hvordan en lagde avgrensede søkeområder på PC. Den andre ville ha en oppgradering på hvordan NKH ville hun skulle redigere og lagre sporlogger og funn.

 

Kurset hadde også som tema dette med avslutning og lagring av sporlogger på GPS og at de som gikk tilsyn skulle ta mere av ansvaret for dette.

 

De fleste kursdeltakerne tilhørte beitenæringa. Deres områder er svært utsatt for rovdyr. De mente at det de lærte på kurset ville være nyttig.

 

Norske kadaverhunders representant takker for god tilretteleggelse og for et trivelig opphold.

 

 

Godkjenningsprøver i Troms

Nordreisa 3

Norske Kadaverhunder har gjennomført 2 godkjenningsprøver i Nordreisa i Troms fylke

rdag 7.juni var det vanskelige søksforhold med kald skodde og ingen vind. Magne Larsen og Helge Jakobsen med respektive hunder besto NKHs godkjenningsprøve denne dagen.

Søndag 8.juni var det ny godkjenningsprøve denne dagen med 25 grader i skyggen og fortsatt ingen vind.  Siri Båhl, Karina Nordberg med hunden Tarak og Hege Nordberg med hunden Aron besto godkjenningsprøvens utfordringer.

Norske Kadaverhunder gratulerer ekvipasjene med godkjenningen og utrykker glede over at Troms fylke nå er tilført ytterligere 5 kadaversøksekvipasjer 

Nordreisa 1Kadaversøkskurs i Troms

Norske Kadaverhunder gjennomførte kadaverhund kurs og godkjenningsprøve i Nordreisa 7.og 8. juni. Det var tre deltagere på teori delen, og seks på den praktiske delen. Lørdag 7.juni var det tunge forhold med kald skodde og ingen vind, sier kursleder Terje Nordberget. 

Kadaverkurs i Løten.

Kurset ble gjennomført på Mattisrud. Her var nok geografi og ta av og fine forhold.

Det var 14 påmeldte ekvipasjer. Av disse møtte 11 på kurs. 2 ekvipasjer brukte samme hund.

Her som ellers var det flest Border collie. Av andre raser deltok Buhund, Kerry blue terirer, Jæmthund og Cairn terrier.

Tirsdag 3.-6. ble det arrangert fellesmøte på kvelden. Her møtte 31 personer som hadde en eller annen tilknytting til beitebruk. Øivind Løken var arrangør og møteleder. Temaet var i hovedsak hvordan de forskjellige aktører kunne samarbeide bedre.

Leder for NORSKE KADAVER HUNDER, Jonny Mathisen orienterte om NKHs målsettinger og aktiviteter.

NORSK LANDBRUK stilte med en engasjert reporter. Denne var med ute i feltet og med på GPS/dataarbeidet. Både kursdeltakere og instruktør ble gladelig «offer» for hennes entusiasme. Vi venter spent på resultatet.

På Løten ble det gjennomført GPS og teoridelen sist vinter. Dette for å gi deltakerne tid til å sette seg inn i de nødvendigste funksjoner på GPS, og for å spare tid under selve kurset.

Siden da har kursleder Kjell Smestad hatt jevnlig kontakt med Hans Skårholen angående kommunikasjon med data og GPS.

Under kurset har Hans bistått kursdeltakerne med å vise hvordan dette gjøres i praksis.

Dette ble et kurs med dyktige tilretteleggere og engasjerte deltakere.

Hedmark fylke har til nå hatt en godkjent kadaverhund ekvipasje.

Dennes tid som «ensom svale» er nok snart over.