Nyeste artikler:

REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret i Norske Kadaverhunder vedtok på styremøte den 30.mars 2015 å innkalle til et ekstraordinært årsmøte mandag den 13. april 2015 på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass (Oslo).

Årsmøte i Norske Kadaverhunder. Radisson Blu Hotel, Stjørdal. 14 mars 2015 kl 12.00

Antall stemmeberettige: 9

1) Godkjenning av innkalling.

Styremøtereferat, telefonmøte 07. april 2015, kl 19.00

 

Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Laila Hoff, Christian Flørenes og Nils Steinvik.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallingen

Styremøtereferat, telefonmøte 30. mars 2015, kl 12.00

Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Laila Hoff og Christian Flørenes

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble Godkjent

2. Konstituering av styret. Styret konstituerte seg som følger:

Hans Skårholen , Leder (fungerende)

Laila Hoff , Nestleder (fungerende)

Terje Nordberg , Kasserer

Christian Flørenes , Sekretær

Nils Steinvik , Styremedlem

3. Innkalling av ekstraordinært åremøte. Styret vedtar å innkalle til ekstraordinært årsmøte på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass, Oslo. Dato: mandag 13. april 2015 kl 1900. Christian skriver innkalling og sender til styremedlemmene for kommentarer og så sender Nils Steinvik innkallingen ut til medlemmene snarest og poster det på Facebook.

Styremøtet avsluttet kl 12:57

Referent: Christian Flørenes, Sekretær.

 

Styret i Norske Kadaverhunder vedtok på styremøte den 30.mars 2015 å innkalle til et ekstraordinært årsmøte mandag den 13. april 2015 på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass (Oslo).

Møtet starter kl 1900 og varer til maks kl 2100.

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av iallefall leder + 1 styremedlem

3. Fastsette lønn til instruktører.  Styrets foreslag kr 3200 pr døgn.

Bakgrunn for innkallingen til ekstraordinært årsmøte er at nyvalgt leder har trykket seg og av vi med gjeldende årsmøte vedtak på avlønning av instruktører på kr 2000,- står uten instruktører til planlagte og avtalte  kurs.

 

Velkommen

Norske Kadaverhunder var invitert til fylkesmannen i Troms for å orientere om aktivitetene til Norske Kadaverhunder. NKH ved Terje Nordberg takket ja til invitasjonen og deltok på fylkesmannens beiteseminar den 18.mars. Terje orienterte om NKH aktivitene siste år samt fremtidige utfordringer med bla overgang fra prosjektorganisasjon til bærekraftig forening. Terje meddeler at signalene fra fylkesmannen var ubetinget positive.