Nyeste artikler:

Godkjenningsprøve i Tovdal, Agder.

6.-7.9. 2014

Agder 4

 

 

Norske kadaverhunder har gjennomført godkjenningsprøve i Agder, Kjell Smestad beskriver prøven som følgende:

Vi kom til Tovdal, der det hadde foregått en imponerende tilrettelegging fra lokale krefter. Her var det 6 påmeldte ekvipasjer. 5 gikk på lørdag og 3 på søndag. At 6 påmeldte ble til 8 skyldes at to ekvipasjer fikk prøve 2 ganger. Det ble lagt ut 3 felt på fra 65daa til 95daa. To av terrengene var bratte, med storskog og noen åpne flater. Noe undervegetasjon i enkelte partier. Det tredje lå oppe på toppen av lia og var småkupert. De ekvipasjene som startet 0900 hadde litt tåke og lite vind, men fin arbeidstemperatur. Utover dagen kom en varierende bris og tåka forsvann. Men så kom regnet!

På lørdag var det 3 som klarte prøven og 2 som strøk.

 

Søndag startet 3 ekvipasjer. 2 av disse klarte det.

 

"Tekst knyttet til bilde.

 

På grunn av et kraftig regnvær for ei uke siden egnet skogsvegene seg dårlig for automobiler. Enkelte måtte derfor ty til alternative løsninger."

Dommere fra Norske Kadaverhundervar Kjell Smestad og Terje Nordberg

 

Kadaversøkskurs i Agder. 4 og 5. september.

 

Agder 3 - 2014

Norske Kadavberhunder med instruktørene Kjell Smestad og jeg Terje Nordberg har gjennomført kadaversøkskurs i Agder. Terje Nordberg beskriver som følger: Det har vært sol og fint vær alle dagene vi har vært her. Kurslokalet var en kjeller i våningshuset på en av gårdene her. Det gjorde at det blei et intimt møterom, noe som var med på å dra opp stemningen. Her var det blant annet en peis med innebygget bakerovn. Huset var bygget på midten av 1800 tallet.

Det var ni kurs deltagere, to tilhørere og en representant for fylkesmannen i Agder. Det var en engasjert gjeng som deltok. De stilte mange gode spørsmål, som vi besvarte etter beste evne. Mange var helt ferske på GPS, og mente at dette var ikke mulig å lære. Flere av GPSene hadde bare engelsk meny. Når vi kom til GPS delen av kurset ble deltageren skikkelig engasjerte, her trykket de i veg og hjalp hverandre med å få inn koordinatene. Etter teoridelen var det noen som endret oppfatning når det gjaldt GPS.

På praksisdagene stilte deltagerne med hund og GPS. Her fikk de tildelt feltene sine og praksis delen var i gang. De fikk utdelt koordinatene som de la inn på GPSen uten problem, så bar det ut i feltet for å finne kadaver. Det var mange dyktige ekvipasjer. Det var nok enkelte hundeførere som blei en smule for mye opphengt i GPSen, og glemte å følge med på hunden. Alle syntes de hadde lært noe, både de som kunne mye eller lite. For en del av deltagerne blir det godkjenningsprøve 6. og 7. september. Vi ønsker dem lykke til med prøven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs i kadaversøk og GPS Folldal 14.-16.8. 2014

 

Folldal

 

Teoridelen ble holdt på samfunnshuset i Dalholen. Det var 5 deltakere på teoridelen av kurset. Om deltakerne var få, så var de frammøtte svært engasjert.

Den praktiske delen foregikk i Kvitdalen. Her møtte 4 hundeførere opp. To førere gikk med 2 hunder, slik at det ble 6 ekvipasjer.

Det var fine forhold og nok geografi og ta av. En gjeng trivelige sauer holdt oss med selskap under deler av kurset. Dette skapte realistiske forhold og en del utfordringer for deltakerne.

I Folldal har de tradisjon på kadaversøk. De var av de første i landet som satte kadaversøk i system. Kursdeltakerne bærer preg av dette.

De har erfaring og innsikt.!

Innen kurset var avsluttet var planlegging av godkjenningsprøve på gang.

Instruktør var Kjell Smestad

Godkjenningsprøve i Hattfjelldal 10,11 og 12.juli

Hattfjelldal 2014

 

Teoridelen ble gjennomført fredag kveld på landbruksskolen.

Lørdag var det praksis delen som sto for tur. Vi hadde tre ekvipasjer som var fra Saltdalen, de ble prioritert først siden de hadde lengst veg å kjøre. Etter kurset lørdag fikk de på søndag 7. juli prøve seg på godkjenningsprøven. To av ekvipasjene besto prøven. Det var en krevende prøve med mye bregner og tette seljekratt. I tillegg var temperaturen 28 grader i skyggen. Etter andre dag med godkjenningsprøver kan Nordland fylke skilte med 8. nye godkjente ekvipasjer. Etter 3. dag var det ytterlig to godkjente ekvipasjer. Det var stor spredning i hunderaser fra Pyreneer som største hund til Jack Russell som den minste hunden. Ekvipasjene gjorde en formidabel innsats i feltene, det var tunge felt med mye bregner, vie kratt og ellers tett undervegetasjon. I tillegg var det dagtemperaturer 28 grader i skyggen. Så det var ingen lett oppgave å bestå prøvene. Av 13. som avla godkjenningsprøve besto 10 av 13. Det var et imponerende resultat. Sju av ekvipasjene er tilknyttet sauenæringen og tre reindriften. Gratulere til ekvipasjene og Nordland fylke.

Det var Kjell Smestad og Terje Nordberg som var dommere her.

 

Kurs i kadaversøk Hattfjelldal/Nordland 4-7/6. 2014

Hattfjelldal

Teoridelen ble holdt på Hattfjelldal videregående skole. 20 personer møtte opp. Noen ville bare ha en oppfrisking på GPS. Andre skulle enten delta på kurset, eller de skulle gå opp til godkjenningsprøve.

Praksisdelen var som vanlig i Krutådal. Her er det lavuo og hytte til vår disposisjon. Kortreist speket og røykt mat kom og fikk» bein å gå på».

Forholdene her er svært realistiske. Rovdyra tar sau både på inn og utmark.

Tre av kursdeltakerne var fra reindrifta. 13 fra sauenæringa.

I og med dette var et opplegg som omfattet hele Nordland fylke, var det flere deltakere som hadde reist langt.

Etter oppfordring fra den lokale administrator valgte vi derfor å la disse først gå kadaverkurset og så godkjenningsprøve slik at de kunne komme seg hjem, før vi fortsatte med kurs for de mer lokale deltakerne.

Her som ellers er tendensen at de fleste «kan» GPS. Dette gjør at ting tar kortere tid. Denne tiden bruker vi da på å informere om muligheter og kommunikasjon med Garmin sitt program Base Camp, eller på praktiske detaljer ang. hundearbeid. Alt etter som vi ser det, eller kursdeltakerne ønsker.

Blant hundene her var det mange unge med lite eller ingen erfaring fra slikt arbeid. Disse hadde stort potensiale og viste framgang på kurset.

Vi hadde også godt voksne hunder som hadde fått NEI til kadaver gjennom hele livet. Disse ser på kadaversøk som «en risikosport» og lar seg ikke «lure» med godbiter eller ros.

Mens godkjenningsprøven gikk sin gang var den lokale administrator( Laila Hoff) og instruktørene fra Norske Kadaverhuder i gang med å planlegge neste års kurs.

Neste år blir det et kurs som det vi hadde nå. Det blir også vanlig godkjenningsprøve. I tillegg blir det et opplegg tilsvarende det som ble gjennomført i Oppdal i år

Se på: http://www.norskekadaverhunder.no/index.php?option=com_content&view=article&id=141:oppdal-utvidet-kurs&catid=3:newsflash&Itemid=50

Instruktører fra Norske kadaverhunder var Kjell Smestad og Terje Nordberg

Kadaverkurs og godkjenningsprøve i Øystre Slidre

 

Norske Kadaverhunder gjennomførte kadaverkurs med påfølgende godkjenningsprøve i Øystre Sidre 26-29 juni. Kurset og godkjenningsprøva ble avholdt på Øystre-Hedalstølen hos Arnfinn Beito.

Kurset starta onsdag 25/6, med å legge ut kursfelt, ett godkjenningsfelt og teorikurs for to deltagere. Resten av godkjenningsfeltene ble lagt ut på torsdag 26/6, 7 felt totalt. Åpent fint landskap,spredt bjørkeskog og myr,lite undervegitasjon.

Ekvipasjene som gjennomførte godkjenningsprøven hadde hunder som, Hvit-Gjeterhund, Schaefer, Beagle, Melanoise, Working Kelpie, Norsk Buhund, Lappsk Vallhund, Dansk Svensk gårdshund, Pyreneer, Border Collie, Strihåra Hollandsk Gjeterhund og Entlebucher Sennen hund.

6 ekvipasjer gikk opp til prøve fredag 27/6, 4- bestått, 2- ikke bestått. Litt grått fra morgen av, +3 grader,sola viste seg på ettermiddagen,+10-12 grader, fine forhold.

6 ekvipasjer gikk opp til prøve lørdag 28/6, 4 ekvipasjer bestått, og   2 ikke bestått.

Søndag 29/6, overskyet, yr i lufta om morgen,+7 grader, opphold og stille ut på dagen, det starta 7 ekvipasjer,3 som ikke bestått, og 4 som best

Instruktører og dommere var Tor Romsås og Kjell Smestad.