Nyeste artikler:

Norske Kadaverhunder gjennomførte ett innføringskurs i bruk av GPS på Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Kurset var lagt opp slik at elevene skulle få innblikk i GPS`ens muligheter og bergrensninger. Sunndal kommune, beitenæringa og jaktmiljøet var representert som deltagere. Kurs instruktører fra NKH var Kjell Smestad og Nils Steinvik

Årsmøte påminnelse

Leder i Norske Kadaverhunder ønsker å minne medlemmene om årsmøtet den 14. mars kl 1200. Stedet er som tidligere annonsert, Radisson blu hotel på Værnes. Tidsfrist for innmelding av saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 7. mars (post@norskekadaverhunder.no). Påmeldingsfristen var satt til 1.mars, men er nå utvidet til 7.mars (post@norskekadaverhunder.no). Årsmelding og innkomne saker vil fremkomme på NKHs web side senest 8.mars.

Alle medlemmer i Norske Kadaverhunder ønskes velkommen til årsmøte

   

Norske Kadaverhunder gjennomførte instruktør/godk?jenningskurs for sine instruktører på Lillehammer 17 og 18 januar. Kurset var lagt opp som en forelesning/demonstrasjon og diskusjon.  Av innholdet så var det vektlagt emner som pedagogikk, observasjon, læringsteori, positiv - negativ belønning og straff, enkel læringsteori (hva lærer en hund), hva er belønning og hvordan belønne. God foreleser var Geir Bjørge Larsen.

Deltagere fra Norske Kadverhunder var Jonny Mathisen, Kjell Smestad, Terje Nordberg, Tor Romsås og Nils Steinvik

Erfaringene som deltagerne sitter igjen med etter endt kurs er udelt positive.

 

Kjøp av GPS

Alle medlemmer i NKH har rabatt på kjøp av GPS i Felleskjøpets butikker, utenom i Rogaland.

Avtalen er 5-10% rabatt  på nettpris

Godt nyttår

Norske kadverhunder ønsker et GODT NYTTÅR til alle sine medlemmer

NKH oppfordrer alle medlemmer gamle og nye til å engasjere seg i arbeidet med å utvikle organisasjonen, NKH går en spennende tid i møte.

Lykke til i det nye året

Leder

Årsmøte Norske Kadaverhunder

ÅRSMØTE I NORSKE KADAVERHUNDER

2014

Værnes

Radisson Blu Hotell, Trondheim Airport

14 mars 2015 kl. 12.00

Påmelding til årsmøte/festmiddag til post@norskekadaverhunder.no innen 1 mars.

Rom bestilles av den enkelte utenom av og påtroppende styremedlemmer, 1 fra valgkomiteen og inviterte

Festmiddag den 14.03,(dekkes av NKH avhengig av ant påmelding)

Sakliste legges ut senere:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av sekreter
 4. Godkjenning av årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap
 6. Godkjenning av budsjett
 7. Valg (leder, sekreter, 1 til valgkomite, 1 vara,2 revisorer)
 8. Fastsette møtegodtgjørelse for styret 2015
 9. Fastsette kontingent 2015
 10. Innkomne forslag (senest 1 uke før årsmøte)
 11. Etter formelt årsmøte, div saker til diskusjon

 

 

Styret