Nyeste artikler:

 

IMG 4222 

2013 Haltdalen

 

 

Kurs i kadaversøk og opplæring på GPS.

"Tentamen" på godkjenningsprøve.

 

Teoridelen ble som vanlig holdt på HV senteret.

13 personer møtte opp og alle hadde ønske om å komme med på kurs.

Noen hadde av forskjellige grunner skiftet hund, og en hund hadde skiftet fører.

 Grunnkurset ble derfor lagt opp på enkleste måte. De fleste kunne GPS, og det var hunden det dreide seg om.

 "Tentamen" ble lagt opp som ei vanlig godkjenningsprøve, med den forskjellen at her kunne du få råd og tips under vegs.

Det ble lagt opp 3 "godkjenningsfelt" på mellom 35 og 60 daa. I hvert felt var det 3 kadaverdeler og ei «radiobjelle"

To ekvipasjer starter samtidig på hvert sitt felt. De fikk to timer på å løse oppgaven. Mens de var i feltet kunne instruktøren ta en ekvipasje på kadaverkurs.

Når oppgavene var løst møttes vi på en parkeringsplass og gikk gjennom sporlogger og funn. Dette var lærerikt for alle parter.

 

Det som kom fram her var at i grove trekk så sleit "gammelkaran" innendørs med GPSen. Når de kom i feltet var det en oppvisning i hvordan slike oppgaver løses.

Med den yngre garde var det omvendt. De ordnet GPSen i en fei, men i feltet var" de gamle eldst".

 

Det som også ser ut til å bli en god trend er at personer med både utdannelse og kurser innen bruk av hund melder seg på kursene våre.

IMG 4230

 

 IMG 4139

 

2013 Skjåk

Skrevet av Kjell

 

Teorikvelden ble hold på Skjåk Turistheim. De frammøtte var de som skulle på kurs, og de som i denne omgangen ikke fikk plass.

 Treningsfeltet ble lagt i lia ovenfor Nordre Ytre. Et bratt og kronglete, men svært realistisk felt på ca. 250 daa.

 Søksobjektene var lemmer av ei søye og dødfødte lam. Disse hadde vært frosset, og var lite kadaverøse. Vinden var til tider som den skal være på slike kurs, litt fra alle kanter, og delvis fraværende. Andre ganger var det så stille at det var umulig for hundene å vise hva de kunne.

 5 border collier og en kvit schæfer deltok på kurset. Flere av hundene var unge.

 I disse "ulvetider" var deltakerne svært fornøyd med å lære å bruke GPS på en praktisk måte, og å få en introduksjon av hvordan vi bruker hund i kadaversøk.

 

 

IMG 4100

021

Oppdal 2013

Godkjenningsprøve

Det ble lagt ut to prøvefelt i skrående terreng med bjørkeskog i Storlidalen, størrelse på feltene var ca. 95 og 83 mål. Det ble lagt ut tre kadaver og en bjelle  i hvert felt. Deltager fikk oppgitt koordinater på bjella og hjørnene. Lørdag var alt klart til prøve. Været var fint og vinden varierende. Utover ettermiddagen kom det skikkelig regnvær. Søndag var det også regnvær, men ingen sure deltagere fordi. Det var ti stykker som deltok, to av disse hadde tatt godkjenningsprøva i fjor. De ville prøve med en annen hund i år. Da vi oppsummerte søndag hadde åtte av ti bestått prøva. Da er det bare å gratulere Oppdal med nye kadaverhunder, som er klare til tjeneste.

015

 

 IMG 3947

2013 Oppdal

 

I år var den praktiske delen av kadaverkurset lagt til Storli. Her var det områder nok å boltre seg på

Det ble lagt ut 7 kadaver som alle var nyfødte lam med forskjellig grad av "lagring".

 

Området var åpent, delvis glissen bjørkeskog og myr. Vinden var slik vi ønsker i virkelige søk. Stabil og lett bris.

 

Oppdal har etterhvert fått et sterkt miljø på dette med kadaversøkende hunder, og deltakerne på dette kurset var ikke noe unntak.

Av de 8 ekvipasjene på kurset ville 7 gå opp til godkjenning helga etter.

 

Det som kjennetegnet denne gruppen var flere ting.:

De var unge.

Gps/data var enkelt, ja rett og slett artig.

De hadde gode hunder.

Og ikke minst, de ville bruke tid på å gå ekstra tilsyn med hund/kadaversøk. 

 

IMG 3947 

2013 Oppdal

 

I år var den praktiske delen av kadaverkurset lagt til Storli. Her var det områder nok å boltre seg på

Det ble lagt ut 7 kadaver som alle var nyfødte lam med forskjellig grad av "lagring".

 

Området var åpent, delvis glissen bjørkeskog og myr. Vinden var slik vi ønsker i virkelige søk. Stabil og lett bris.

 

Oppdal har etterhvert fått et sterkt miljø på dette med kadaversøkende hunder, og deltakerne på dette kurset var ikke noe unntak.

Av de 8 ekvipasjene på kurset ville 7 gå opp til godkjenning helga etter.

 

Det som kjennetegnet denne gruppen var flere ting.:

De var unge.

Gps/data var enkelt, ja rett og slett artig.

De hadde gode hunder.

Og ikke minst, de ville bruke tid på å gå ekstra tilsyn med hund/kadaversøk. 

 IMG 3731

Kurs i kadaversøk og opplæring på GPS

på Eiken i Agder.

 

Skrevet av kjell

 

Her i denne tropiske delen av landet er det fremdeles vinteren som dominere.

Treningsfeltet ble plassert i nærheten av en travbane mellom Eiken og Evje. Her var det fremdeles snø, men barflekker nok til å plassere noen kadaver.

Kadaverene, var nyfødte lam. Det ble laget 6 søksobjekter. 

Teorikvelden var lagt til Eiken feriesenter. Her møtte 6 personer.

Det var 5 personer som deltok på den praktiske delen av kurset.

Av hunderaser var det 3 border collier, en finsk lapphund og en engelsk springer spaniel.

Den måten Norske kadaverhunder lærer kursdeltakerne å bruke GPS på var ukjent her, men etter kommentarene å dømme ble det godt mottatt.

Vi ønsker Agderfylkene lykke til videre med å bygge opp et miljø rundt kadaversøk. 

Her som ellers var lamminga i full gang mens kurset pågikk. Men med litt justering fra både kursdeltaker og instruktør gikk det fint.

IMG 3779

IMG 3723