Nyeste artikler:

Etnedal Sau og Geit hadde bedt inn til grunnkurs kadaversøk. Per Morten Holand og Eivind Arntzen fra Norske kadaverhunder ledet teori og praksisdelen gjennom helga. Fredag stilte 10 personer til teorikveld i kommunestyresalen. Flere hadde sau som en del av leveveien. Alle hundeeiere og kurset/skolert ift ulike typer brukshund. Temaer som eksempelvis holdninger, treningsprinsipper, luktkjegle/vind, søkeplan og GPS ble diskutert. Siste delen ble praktisk GPS-basic.

Referat fra møte på Fellekjøpets kontor-Lillehammer, 26.06 2019, 10.00-14.00

Disse møtte:

Pål Kjorstad Utmarksrådet i NSG/Oppland Radiobjøllelag, Marit Mjøen Findmy, Jonny Mathisen Oppland Sau og Geit, Nils Steinvik Norske Kadaverhunder(NKH) og Camilla Melgård Skåppå Kunnskapspark (deltok på deler av møtet)

Varslet forfall:

Hensikten med møtet var å:

Hensikten med møtet var å:

Kartlegge mulighet for fremtidig utvikling og samarbeid for å hjelpe og styrke beitebrukernes utfordringer rundt om i landet

Det ble i perioden 25-27 juli 2019 i gjennomført grunnkurs kadaversøk i Kvænangen, Nord-Troms.

Teoridelen ble holdt i lokalene til Kvænangen Næringsbygg på Sørstraumen. Grunnet uforutsette hendelser ble det en avmelding kursdagen slik at det møtte 4 deltakere. Under kurset ble det mye diskusjon om rovdyr, dokumentasjon av tap, krav til dokumentasjon og generelle rovdyrskader.

Da har vi Norske kadaverhunder gjennomført vedlikeholdssamling i Glåmos søndag 21/7, sammen med lokale drivkrefter. En hyggelig og lærerik dag for instruktør og forhåpentlig også for deltakerne. Takk også til grunneier som stiller opp med terreng.

Jonny Mathisen

Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Hattfjelldal Sau og Geit kadaverhundprøver for søndre del av Nordland.

Det ble i tidsrommet 1-8 juli avholdt prøver for kadaverhunder.

Prøvested var Krutådal i Hattfjelldal kommune.

Norske Kadaverhunder har i samarbeid med Hattfjelldal sau og geit arrangert kurs for kadaverhunder for søndre del av Nordland.

Vi startet mandag 1. juli med et felles infomøte, og deretter avtalte deltakere tid for øktene i felt.

Vi hadde lagt ut flere kursfelt i fjellskog.

Inne i feltene befant det seg både beitedyr og ville dyr som elg og rev.