Nyeste artikler:

Kurs i kadaversøk og GPS Folldal 14.-16.8. 2014

 

Folldal

 

Teoridelen ble holdt på samfunnshuset i Dalholen. Det var 5 deltakere på teoridelen av kurset. Om deltakerne var få, så var de frammøtte svært engasjert.

Den praktiske delen foregikk i Kvitdalen. Her møtte 4 hundeførere opp. To førere gikk med 2 hunder, slik at det ble 6 ekvipasjer.

Det var fine forhold og nok geografi og ta av. En gjeng trivelige sauer holdt oss med selskap under deler av kurset. Dette skapte realistiske forhold og en del utfordringer for deltakerne.

I Folldal har de tradisjon på kadaversøk. De var av de første i landet som satte kadaversøk i system. Kursdeltakerne bærer preg av dette.

De har erfaring og innsikt.!

Innen kurset var avsluttet var planlegging av godkjenningsprøve på gang.

Instruktør var Kjell Smestad

Godkjenningsprøve i Hattfjelldal 10,11 og 12.juli

Hattfjelldal 2014

 

Teoridelen ble gjennomført fredag kveld på landbruksskolen.

Lørdag var det praksis delen som sto for tur. Vi hadde tre ekvipasjer som var fra Saltdalen, de ble prioritert først siden de hadde lengst veg å kjøre. Etter kurset lørdag fikk de på søndag 7. juli prøve seg på godkjenningsprøven. To av ekvipasjene besto prøven. Det var en krevende prøve med mye bregner og tette seljekratt. I tillegg var temperaturen 28 grader i skyggen. Etter andre dag med godkjenningsprøver kan Nordland fylke skilte med 8. nye godkjente ekvipasjer. Etter 3. dag var det ytterlig to godkjente ekvipasjer. Det var stor spredning i hunderaser fra Pyreneer som største hund til Jack Russell som den minste hunden. Ekvipasjene gjorde en formidabel innsats i feltene, det var tunge felt med mye bregner, vie kratt og ellers tett undervegetasjon. I tillegg var det dagtemperaturer 28 grader i skyggen. Så det var ingen lett oppgave å bestå prøvene. Av 13. som avla godkjenningsprøve besto 10 av 13. Det var et imponerende resultat. Sju av ekvipasjene er tilknyttet sauenæringen og tre reindriften. Gratulere til ekvipasjene og Nordland fylke.

Det var Kjell Smestad og Terje Nordberg som var dommere her.

 

Kurs i kadaversøk Hattfjelldal/Nordland 4-7/6. 2014

Hattfjelldal

Teoridelen ble holdt på Hattfjelldal videregående skole. 20 personer møtte opp. Noen ville bare ha en oppfrisking på GPS. Andre skulle enten delta på kurset, eller de skulle gå opp til godkjenningsprøve.

Praksisdelen var som vanlig i Krutådal. Her er det lavuo og hytte til vår disposisjon. Kortreist speket og røykt mat kom og fikk» bein å gå på».

Forholdene her er svært realistiske. Rovdyra tar sau både på inn og utmark.

Tre av kursdeltakerne var fra reindrifta. 13 fra sauenæringa.

I og med dette var et opplegg som omfattet hele Nordland fylke, var det flere deltakere som hadde reist langt.

Etter oppfordring fra den lokale administrator valgte vi derfor å la disse først gå kadaverkurset og så godkjenningsprøve slik at de kunne komme seg hjem, før vi fortsatte med kurs for de mer lokale deltakerne.

Her som ellers er tendensen at de fleste «kan» GPS. Dette gjør at ting tar kortere tid. Denne tiden bruker vi da på å informere om muligheter og kommunikasjon med Garmin sitt program Base Camp, eller på praktiske detaljer ang. hundearbeid. Alt etter som vi ser det, eller kursdeltakerne ønsker.

Blant hundene her var det mange unge med lite eller ingen erfaring fra slikt arbeid. Disse hadde stort potensiale og viste framgang på kurset.

Vi hadde også godt voksne hunder som hadde fått NEI til kadaver gjennom hele livet. Disse ser på kadaversøk som «en risikosport» og lar seg ikke «lure» med godbiter eller ros.

Mens godkjenningsprøven gikk sin gang var den lokale administrator( Laila Hoff) og instruktørene fra Norske Kadaverhuder i gang med å planlegge neste års kurs.

Neste år blir det et kurs som det vi hadde nå. Det blir også vanlig godkjenningsprøve. I tillegg blir det et opplegg tilsvarende det som ble gjennomført i Oppdal i år

Se på: http://www.norskekadaverhunder.no/index.php?option=com_content&view=article&id=141:oppdal-utvidet-kurs&catid=3:newsflash&Itemid=50

Instruktører fra Norske kadaverhunder var Kjell Smestad og Terje Nordberg

Kadaverkurs og godkjenningsprøve i Øystre Slidre

 

Norske Kadaverhunder gjennomførte kadaverkurs med påfølgende godkjenningsprøve i Øystre Sidre 26-29 juni. Kurset og godkjenningsprøva ble avholdt på Øystre-Hedalstølen hos Arnfinn Beito.

Kurset starta onsdag 25/6, med å legge ut kursfelt, ett godkjenningsfelt og teorikurs for to deltagere. Resten av godkjenningsfeltene ble lagt ut på torsdag 26/6, 7 felt totalt. Åpent fint landskap,spredt bjørkeskog og myr,lite undervegitasjon.

Ekvipasjene som gjennomførte godkjenningsprøven hadde hunder som, Hvit-Gjeterhund, Schaefer, Beagle, Melanoise, Working Kelpie, Norsk Buhund, Lappsk Vallhund, Dansk Svensk gårdshund, Pyreneer, Border Collie, Strihåra Hollandsk Gjeterhund og Entlebucher Sennen hund.

6 ekvipasjer gikk opp til prøve fredag 27/6, 4- bestått, 2- ikke bestått. Litt grått fra morgen av, +3 grader,sola viste seg på ettermiddagen,+10-12 grader, fine forhold.

6 ekvipasjer gikk opp til prøve lørdag 28/6, 4 ekvipasjer bestått, og   2 ikke bestått.

Søndag 29/6, overskyet, yr i lufta om morgen,+7 grader, opphold og stille ut på dagen, det starta 7 ekvipasjer,3 som ikke bestått, og 4 som best

Instruktører og dommere var Tor Romsås og Kjell Smestad.

Kadaversøkskurs Verdal 16.-18 juni

Verdal 1

Noske Kadaverhunder gjennomførte kadaversøkskurs i Verdal i Nord Trøndelag 16-18 juni

Det var ti deltagere(en kvinne og ni menn) med tilsammen tolv hunder som gjennomføre kurset. Teoridelen som ble holdt om kvelden 16. juni gikk greit, dog var det noen som ikke var helt venn med GPSen.  Dette ble tatt hensyn til under den praktiske treningen slik at alle fikk en klar forståelse av nyttigheten ved å kunne bruke GPS.

Av hunder var det åtte Border collieren Shetland chip dog og en Labrador. Det var gode border collier i Verdal, de fant de utlagte kadaverene uten problemer. De øvrige fant også de utlagte kadaver etter noe mere trening

Instruktørene Terje Nordberg og Kjell Smestad  sier at tilbakemeldingen fra kurset er positive og at deltagerne uttrykte at kurset var svært nyttig.   

Oppdal juni 2014

Utvidet kurs

Oppdal 3

 

I samarbeid med Oppdal så gjennomførte Norske kadaverhunder et utvidet kurs som omhandlet "Hvordan kunne beitenæringen nyttiggjøre seg de opplysninger som tilsyn/ekstratilsyn samlet inn".

Dette dreide seg om områder der det år etter år ble funnet skadde og døde dyr. Hovetanken bak dette iyvidede kurset var at ved en evt kartlegging av disse områdene kan tilsynet intensiveres slik at sjansene for å finne kadaver i en tidlig fase øke.

Norske Kadaverhunder stilte med to instruktører. Den ene var Terje Nordberg fra Troms. Terje er den som har mest erfaring med tilsvarende opplegg fra sine hjemtrakter. I Troms Fylke  har de i løpet av seks år funnet ut hvordan informasjonen skal redigeres og lagres for formålet. Oppdal fikk tilbud av Norske Kadaverhunder om å inngå et samarbeid med Troms og Terje om dette og takket de umiddelbart ja til.

Terje Nordberg kommenterer "det som viser seg å være avgjørende i denne sammenheng er at tilsynpersonalet har en bevisst holdning til GPS hygiene". Det vil si at på GPSen skal du ha det du av spor, ruter og funn, alt annet lagres på PC, eller slettes.

Den andre instruktøren var Kjell Smestad som orienterte om praktisk bruk av GARMIN sitt program BASE CAMP som kommunikasjonsmiddel mellom GPS og PC. Likeså hvordan tilsynpersonal sender og mottar spor og funn ved hjelp av dette programmet.

Norske kadaverhunder la til rette for at den praktiske utøvelsen av dette utvidede kurset ble gjennomført i Storlidalen. Her ble det lagt ut 3 felt på fra 180 daa til 200 daa. Antall søksobjekt varierte fra 9 til 13. Ekvipasjene fikk ikke opplyst hvor mange objekt som var i deres felt. Vegetasjonen var bjørkeskog og kratt. Med åpne myrer innimellom.

I og med dette var et prøveprosjekt hadde instruktørene fra Norske kadverhunder hverken retningslinjer eller rammer for dette opplegget. Instruktørene lot derfor både ekvipasjer som var godkjente og ikke godkjente delta.

Fokus i den praktsike delen var på å sende et søkefelt via Base Camp og mail til tilsynsekvipasjene. Tilsynsekvipasjene mottok derav en mail med definert søksområdet fra instruktørene, denne mailen måtte åpnes og det definerte søksfeltet måtte overføres til egen  GPS. Ekvipasjen gjennomføret søket og gjorde sine funn, hundefører registerte sporloggen på sin GPS. Sporloggen ble deretter sendt til instruktørene på mail.

Erfaringen med "opplegget" var at oppgavene på data/gps ble løst på forskjellig vis. For alle så var det felles at oppgavene ble løst, det var hovedsaken.