Nyeste artikler:

 

 

 

 

   Terje Nordberg, denne mannen utgjør 1/3 av de nyutdannede instruktørene fra Troms.

 

En trivelig kar som ble født for 55 år siden i Storslett.

Levd i Troms hele livet. Far til tre jenter i alderen 20- 25 år

 

Han gikk på kadaverkurs i 2010 i Bardu. Han har en hund som fungerer godt (BC). Han kunne GPS. Han likte å ferdes i naturen. Han hadde erfaring med sau. Han hadde alt som skulle til for å trives med kadaversøk. Han fikk godkjennelse våren 2012. Han ble instruktør omtrent samtidig. Det var litt om HAN!

 

Din "nye" rolle som instruktør? Fortell litt om den.:

Det er jo en ny verden! Her skal du ikke bare kunne med hund, du skal kunne med folk og. Og samtidig har dette vært både givende og lærerikt.

Det mest spennende så langt var da jeg fikk ansvaret for teoridelen på kadaverkurset i Tana i vår. Men nerver til tross, det kom fine tilbakemeldinger.

Så ble det praksisdelen på Helligskogen. Neste steg var godkjenningsprøva i Tana. Det har vært ei bratt læringskurve.

( Forfatters anmerkning.: Vi sitter i Tana og skriver. Godkjenningsprøva er nå)

 

 

Tre deltakere så langt. En møtte ikke opp. En kom og klarte det med glans. Og en strøk etter en formidabel innsatts, men litt slurv med GPSen.

 

Spennende med de kommende dager. Hvor mange klarer prøva, og hvor mange stryker.

 

Det var forbausende mye arbeide med de to prøvefeltene.

 Ikke med å legge ut kadaverene, men etterpå. Det å tilpasse prøvefeltet så det ble passe stort. Feltene skal være mellom 60 og 100 mål. Samtidig som det skulle gå "rundt" de utlagte kadaverene. Til slutt kjørte vi bort i bilen for å sjekke.

Det var godt å sove når alt endelig var i orden.

 

På torsdag skal vi til Alta å gjenta prosessen der.

Lange dager!! Ikke to like. Nye mennesker og hunder. Nye områder og nye hotellsenger.

 

 

 kadaversok 003

 Kadaverhund kurs på Lapphaugen i Lavangen kommune.


 
Tilstede fra Fylkesmannen Troms Erlend Winje. Norske Kadaverhunder v/ instruktører Asgeir Blixgård og Arild Åkenes. Observatør Kjell Smedstad.
 
Kurset ble arrangert over 3 dager, 29 -30 juni samt 1. juli på Lapphaugen i Lavangen kommune.
Sted: Lapphaugen Turiststasjon. Teori 18 - 21 på fredag 29.6. En svært engasjert gjeng med erfarne folk fra Elghund klubben, skadefellingslag, NJFF, rovviltkontakt, brukshund miljøet
tilsynspersonell som hadde flere år erfaring med tilsyn allerede kom med mange konstruktive innspill under den 3 timers teoridelen.
Lørdag kl. 0800 startet søk etter kadaver med de første ekvipasjene.
det var satt av 4 timer pr ekvipasje og vi hadde 4 per dag.
Totalt 8 ekvipasjer fikk grundig innføring i søk etter kadaver lagt ut i ei feltløype samt bruk av GPS.
Tilbake etter endt tur i felten var det innføring i overføring av sporlogg fra GPS til pc og lagring av denne samt rapport skriving.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var at de hadde hatt et lærerikt og artig kurs.
Instruktørene samt observatør og fylkesmannens representant konkluderte med et vellykket kurs.
 
 
Av Arild Åkenes.

kadaversok 007

 

002

ita


Kadaverhundkurset i Helligskogen

 

Det var over 15 personer som møtte opp på teoribiten til kadaverhundkurset i Helligskogen. Folk fra Kåfjord i nord til Dyrøy i sør var med. 

I kafeen på Helligskogen ble det gjennomgang av innholdet i Norske kadaverhunder, hvem som er med og hva som skjer. Videre var det fokus på teori om gps og gps-bruk, praktisk bruk av hund på ettersøk og erfaringer fra slikt arbeid. Til slutt ble det lagt planer for den praktiske delen av kurset. 

Lørdag og søndag ble det praktisk ettersøk i nærområdet på utlagte kadaverdeler. Noen ble gjenfunnet ved hjelp av gps og noen bare med hund.

 Nærområdet bydde på fint variert terreng med innslag av blokkmark, morene og knauser. Vekslende vind og fint vær ga fine ettersøksforhold. Til sammen 19 objekter ble lagt ut på forskjellige steder og satte hunder og brukere på prøve. 

Etter den praktiske gjennomgangen var det en snartur innomhus for å se på sporlogg og bilder fra seansen ute i det fri. Til sammen ble 8 ekvipasjer kurset i kadaversøk med gode resultater.  Like mange gps-modeller utfordrer instruktørene. 

På lørdagskvelden ble det tid til st. hansbål og grilling i godt vær. Takk for trivelig lag og fine forhold på Helligskogen Fjellstue.

pyri


funn

IMG 2115

 

 

Kurs i kadaversøk med hund

i HAMARØY

11.- 15. juni 2012.

 

Av kjell smestad

 

Teorikvelden ble holdt på Innhavet hotell. Tolv personer møtte. En litt forsiktig gjeng som livnet til etter hvert.

Her som ellers gikk vi gjennom drapsmønster hos de forskjellige predatorer, hundetyper, varslingsrutiner ved kadaverfunn og ikke minst aktiv bruk av GPS.

Den praktiske delen var lagt til Krokan gård. Her var det utlagt sju lam og deler av lam. Ei "radiobjelle" var også plassert i terrenget.

Deltakerne la inn koordinatene til søksobjektene for å finne området. Så var det opp til hundene å markere det eksakte punktet. Radiobjella fant deltakerne ved hjelp av GPSen 

Deler av øvingsområdet var myr og morene. Resten var fjell og knauser.

Vinden var veldig varierende, eller helt fraværende. Det var ikke sau i øvingsområdet, men i nærheten. 

Godkjenningsprøva ble også her det konkrete målet for kursdeltakerne. Fire søksobjekt var lagt synlige og i delvis åpent terreng. Som er en grei måte å komme i gang på.  De tre andre ble plassert slik de ville bli på ei prøve.

Her var det to ivrige ungdommer som fikk ansvaret for å få til kommunikasjon mellom GPSer og datamaskiner. De sender sporlogger og veipunkter mellom seg som trening. De vil bistå de voksne de gangene det er nødvendig, det kan være i forbindelse med dokumentasjon av tilsynsturer, kadaverfunn osv.

IMG 2202

IMG 2067




024

Godkjenningsprøve i Gausdal

8-9 juni 2012

Område feltene ble lagt ut i var plantefelt og hogstflate. Det ene var 87 mål, det andre 62 mål. Kadavrene var brukt på prøva i fjor og har vært i en fryser i vinter, så lukta av dem var ganske så stram. Deltagerne fikk oppgitt koordinater til hjørner og bjelle, som måtte legges inn på gps. For og komme til søksområde måtte deltakeren gå ca. to kilometer, dit måtte dem gå på egenhånd. Det var noe sau der. Første som skulle prøve var nok litt overasket over og måtte gå så langt. De fikk det største feltet. Vinden var stabil og været var fint. De fant bjella og ett søksobjekt på to timer, så dessverre klarte de ikke prøva. Deltaker to fikk et område på 62 mål, vinden var litt mer varierende, de og sleit med og finne kadavrene, fant ett og bjella på to timer så dessverre stilte de ikke til kravene. Tredjemann fikk det område som var 87 mål, de brukte under en time så hadde de funnet to kadaver og en bjelle, en stolt kar og hund hadde bestått

Av Kristian Kronberget

014

IMG 1785

 

 Kurs i kadaversøk med hund i Gausdal.

 7. og 8. juni 2012.

 

 Av Kjell Smestad

 

På dette kurset var det mange interesserte.  Flere var påmeldt, og bare to som deltok.

 En deltaker fikk teoridelen på kontoret mitt.

 Det ble lagt opp et treningsområde med kun to kadaver. Resten av treningsobjektene fant vi i de to områdene der godkjenningsprøva skulle være.

På denne måten sparte vi litt å arbeide, men vi kunne rette læringa mer direkte mot det som skal skje på prøva. Dette gir en svært bratt læringskurve!!

Ut fra erfaringene vi hadde med delvis samme gjennomføringa i Oppdal synes denne tanken riktig.

Der de øvrige forutsetningene er til stede, gir dette muligheter for kort tid mellom kurs og prøve. Noe som igjen kan øke sjansen for å stå.

 Kursdeltakeren får se et prøveområde i terrenget. Vi retter også GPS læringa mot det som skal skje på godkjenningsprøva.

 Dette gir på en måte to år på barneskolen, og så rett inn i videregående.

En liten justering som gir riktigere kurs mot virkeligheten. 

IMG 1809 3