Nyeste artikler:

Godkjenningsprøver i Troms

Nordreisa 3

Norske Kadaverhunder har gjennomført 2 godkjenningsprøver i Nordreisa i Troms fylke

rdag 7.juni var det vanskelige søksforhold med kald skodde og ingen vind. Magne Larsen og Helge Jakobsen med respektive hunder besto NKHs godkjenningsprøve denne dagen.

Søndag 8.juni var det ny godkjenningsprøve denne dagen med 25 grader i skyggen og fortsatt ingen vind.  Siri Båhl, Karina Nordberg med hunden Tarak og Hege Nordberg med hunden Aron besto godkjenningsprøvens utfordringer.

Norske Kadaverhunder gratulerer ekvipasjene med godkjenningen og utrykker glede over at Troms fylke nå er tilført ytterligere 5 kadaversøksekvipasjer 

Nordreisa 1Kadaversøkskurs i Troms

Norske Kadaverhunder gjennomførte kadaverhund kurs og godkjenningsprøve i Nordreisa 7.og 8. juni. Det var tre deltagere på teori delen, og seks på den praktiske delen. Lørdag 7.juni var det tunge forhold med kald skodde og ingen vind, sier kursleder Terje Nordberget. 

Kadaverkurs i Løten.

Kurset ble gjennomført på Mattisrud. Her var nok geografi og ta av og fine forhold.

Det var 14 påmeldte ekvipasjer. Av disse møtte 11 på kurs. 2 ekvipasjer brukte samme hund.

Her som ellers var det flest Border collie. Av andre raser deltok Buhund, Kerry blue terirer, Jæmthund og Cairn terrier.

Tirsdag 3.-6. ble det arrangert fellesmøte på kvelden. Her møtte 31 personer som hadde en eller annen tilknytting til beitebruk. Øivind Løken var arrangør og møteleder. Temaet var i hovedsak hvordan de forskjellige aktører kunne samarbeide bedre.

Leder for NORSKE KADAVER HUNDER, Jonny Mathisen orienterte om NKHs målsettinger og aktiviteter.

NORSK LANDBRUK stilte med en engasjert reporter. Denne var med ute i feltet og med på GPS/dataarbeidet. Både kursdeltakere og instruktør ble gladelig «offer» for hennes entusiasme. Vi venter spent på resultatet.

På Løten ble det gjennomført GPS og teoridelen sist vinter. Dette for å gi deltakerne tid til å sette seg inn i de nødvendigste funksjoner på GPS, og for å spare tid under selve kurset.

Siden da har kursleder Kjell Smestad hatt jevnlig kontakt med Hans Skårholen angående kommunikasjon med data og GPS.

Under kurset har Hans bistått kursdeltakerne med å vise hvordan dette gjøres i praksis.

Dette ble et kurs med dyktige tilretteleggere og engasjerte deltakere.

Hedmark fylke har til nå hatt en godkjent kadaverhund ekvipasje.

Dennes tid som «ensom svale» er nok snart over.

Norske Kadaverhunder gjennomførte Kadaversøkskurs i Sarpsborg 19-23.mai. Dette var det første Kadaversøkskurset som NKH har gjennomført i Østfold fylke. Om kurset så sier instruktør Kjell Smestad bla "dette var et kurs som alt var godt tilrettelagt". Kursdeltagerne var både dyktige og entusiastiske, deltagerne viste så stor interesse for både kurs og kadaversøk at de dannet en egen facebook side "KADAVERSØK ØSTFOLD".  Kadaversøk kurset inneholdt som normalt en teorikveld og mye praktisk trening utendørs.  Kvaliteten på ekvipasjene er så gode at samtlige er klare for godkjenningsprøve. 

Kurs og godkjenningsprøver - oppdatert kalender. For nærmere informasjon se oversikt på NKH`s kalender og dobbelklikk på aktuelt kurs/godkjenning

Norske Kadaverhunder har opprettet en landsdekkende administrasjon og beredskapstelefon. For kontakt vedrørende administrative forhold og akutte søksbehov ring 913 43 554