Nyeste artikler:

funn

Første helg i januar arrangerers det kurs i spesialsøk med påfølgende introduksjon til konkurranseformen "Smeller". 

Dette er flott trening og aktivisering for alle hunder som driver med nesearbeid som jobb eller trening. Flott vedlikeholdstrening av kadaversøkhunder på vinterstid! 

Dette kan gjøres innendørs om vinteren i din egen stue!

 Her er påmelding og info:

http://spesialsok.no/index.php?option=com_content&view=article&id=380:03-0501-2014-intro-kurs-i-spesialsok-lillehammer&catid=105:kurskalender-modul-i&Itemid=82

 

"Smeller Lillehammer" på FB: https://www.facebook.com/groups/521193667956843/

IMG 4723

Utvidet kadaverkurs

i

Østre Slidre

Hensikten med dette spesielle kurset var å forsøke å tette det gapet som har utviklet seg mellom Vest-Oppland/Gudbrandsdalen og Valdresregionen når det gjelder godkjente kadaverekvipasjer.

Fokus ble på kravene til godkjenningsprøva som Norske Kadaverhunder har, og de kravene som virkeligheten stiller.

Noe av de temaene vi gikk gjennom.:

Hund i søk

Dokumentasjon av funn. Rutiner ved kadaver.

Bruk av GPS data og radiobjeller.

Dokumentasjon av tilsynsturer.

Elektronisk kommunikasjon mellom tilsynspersonell. Mellom koordinator, tilsynspersonell og oppdragsgiver.

Elektronisk oppdeling av søkefelt.

Gjennomgang og avslutting av sporlogg.

Etter kurset vil det komme anmodning om å sende sporlogger og funn til hverandre, og til kursleder.

Her møtte deltakerne opp kl 1600.

Kvelden ble brukt på teori om kadaversøk og GPS. Etterpå var det et enkelt varmt måltid og sosialt samvær.

For de som ønsket det var det også frokost og lunsj etter selvbetjeningsmetoden.

Praksisdelen startet 0800

De av ekvipasjene som hadde behov for det fikk en introduksjon på kadaver.  Også i hvordan et søk foregår i forhold til vind. Her ble det fokusert på hunden og hvordan den oppførte seg. Viktigheten av ros og belønning ble poengtert

Registrering av funnet ble lagret og beskrevet på GPS.

Etter dette fikk deltakerne utdelt koordinater til et felt på ca. 70daa. hvor det var utlagt 3 kadaverdeler og ei "radiobjelle". Til bjella fikk de oppgitt koordinatene.

Tiden de skulle bruke i feltet var 2 timer. Dette var en slags tentamen, og tilsvarer det de vil få på ei godkjenningsprøve

Når de var ferdige fikk deltakerne koble GPSen til dataen for å se hvordan de hadde gått i feltet. Her fikk de også se hvor objektene som de eventuelt ikke hadde funnet var plassert.

Enkelte deltakere hadde noen problemer, men de fleste løste oppgaven på en utmerket måte.

Her hadde kommunene laget en avtale om at samtlige som stilte på kurset skulle møte opp til godkjenningsprøve våren 2014.

Beitelaget hadde sammen med kommunene kommet frem til et evalueringsskjema som var fint.

Dette skjemaet vil vi i NORSKE KADAVERHUNDER vurdere å bruke videre.

Etter ansiktsuttrykkene og tilbakemeldingene var dette et vellykket opplegg. 

IMG 4687

 

IMG 4689

 

IMG 4664

 

Dokka 2013

Kurs i kadaversøk og GPS.

Dette er et område hvor gaupa ser ut til og trives. Årlig store tap til denne.

I tillegg fikk de i vår et aggressivt ørnepar på besøk som tok mange lam.

Her har folk erfaring med at det er for lite kadaverekvipasjer.

På årets kurs deltok 8 ekvipasjer. Noen med bred erfaring fra annet hundearbeid og andre uten erfaring i det hele.

Like ens på GPS. Noen kunne alt, og andre ingenting.

Det som var annerledes på Dokka denne gangen var at det var flere ekvipasjer som var i en slik livssituasjon at de faktisk kunne gå kadaversøk.

Kurset ble delt i to. De som var helt ferske begynte på "bånn".

De som hadde vært på kadaverkurs før, eller hadde annen erfaring fikk ett felt hver, ingrediensene til godkjenningsprøva var innlagt. Disse fikk da et direkte svar på hvordan de lå an i forholdt til å klare ei prøve.

Det planlegges et møte i januar/februar der sesongen oppsummeres, og hvor tidspunkt og sted for godkjenningsprøve bestemmes.

IMG 4638

IMG 4618

IMG 4604

Gausdal 6.9.2013

 

 

Gjennomgang av

Mellanne-Fullsenn beiteområde.

 

På forsommeren i år fikk Norske Kadaverhunder en forespørsel fra Arnfinn Beito om å ta en gjennomgang i overnevnte beiteområde.

Her var det forholdsvis store tap, og svært lite funnet.

Kanskje kunne det å gå gjennom systematisk med erfarne kadaverekvipasjer gi svar på hvor og hvordan sauene ble borte på beite.

 

Det var planlagt å bruke 11 dagsverk på oppdraget. 10 av disse i felt, og en til planlegging/etterarbeid. Vi skulle bruke ekvipasjer som var godkjente etter NK sin standard.

 

Arbeidet startet 3. september og var ferdig 7.

Fire av våre medlemmer deltok. Tre med hver sin hund, og to ekvipasjer brukte to hunder.

De tre første dagene var været optimalt for dette arbeide. Sol og lett bris. Den fjerde dagen ble det tåke og regn.

 

Terrenget var svært variert. Det var store våte områder, bar og bjørkeskog, steinurer og snaufjell.

 

Det ble observert mye sau i bjørkeskogen, men ingen på snaufjellet.

Det så ut til å være god sammenheng mellom søyer og lam. Dyrene beitet rolig.

 

Vi fikk oppgitt av vår kontaktperson i beitelaget at det var sluppet ca. 3000 dyr i år. I 2012 ble det borte ca. 100 dyr på beite.

Dette gir ikke noen høy tapsprosent på beitelagsnivå, men det var store variasjoner mellom besetningene sa han.

 

Beitelagets område ble oppdelt i 10 søksparseller. En parsell var en dags arbeide for en ekvipasje. Parsellene ble fordelt slik at vi begynte nordfra. Deltakerne fikk bruke sin erfaring for å løse oppgaven på beste måte. (Se vedlegg)    

 

 

 

 

 

Resultat.

Det ble under oppdraget ikke funnet noe som kunne gi svar på hvor og hvordan sauene forsvinner fra beite.

Det samtlige deltakere reagerte på var hvor lite gamle bein vi fant. En ekvipasje fant 5 beinbiter på forskjellige steder. De andre ingenting. (se vedlegg)

Det var heller ikke gamle ullrester å finne. Det vi fant av møkk var etter rev, og de bestod stort sett av fordøyd blåbær. Ved den ene møkka var det drept en bekkasin, og rester av denne var i avføringa.

 

Oppsummering.

En så "grov" gjennomgang som vi nå har gjort gir bare en pekepinn.

Dette beiteområdet er omkranset av store hyttefelt. Inne i området er det også mye hytter og støler. Dette gir mye turtrafikk både med og uten hunder. Både på nord og vestsiden er det områder som er langt fredeligere sett med rovdyrøyne.

En teori er at dette ikke er tilholdssted for predatorer. Men at de høster av sauene som beiter i randsoner.

 

 bilde

 

bilde 2

lama

 

http://www.avisa-valdres.no/nyheter/article6845403.ece

 

 IMG 4501

 

Godkjenningsprøve i Haltdalen

9. og 10. august 2013

 

 

Her var det 9 påmeldte ekvipasjer. Seks gikk på fredag, og tre på lørdag.

Været var ikke de beste for denne type aktivitet. Mye av tiden regnet det, og vinden kunne ingen stole på.

Det ble lagt opp fire felt på fra 88 til 94 daa. Hvert av feltene hadde tre kadaverdeler og ei "radiobjelle". Terrenget var stort sett flatt med noen myrer og enkelte morenerygger.

En del svarte bjelleløse sauer var med på å holde spenningen oppe. Disse dukket plutselig opp, holdt ekvipasjene med selskap en tid, for så å forsvinne i vill fart. Denne oppførselen gjorde at både gjeter og jakthunder slet med å holde fokus på oppgaven.

Vi som er dommere kommer til en oppgave der alt er tilrettelagt.

Søksområdene er greie. Vi bor som grever kun få meter fra feltene. Kadaverene kommer til rett tid. Ekvipasjene likeså.

På toppen av det hele dukker det opp ei trivelig dame fra Norsk Sau og Geit. Hun hadde kjørt tog halve natta for å få med seg det som skulle skje her. Et interessert og interessant menneske som vi håper å få mer med å gjøre i framtiden.

En journalist fra Arbeidets rett kom og ville lage en artikkel om dette

som foregår her nå.

Av de 9 ekvipasjene som deltok ble 8 godkjent.

IMG 4515