Nyeste artikler:

Norske kadaverhunder

Årsmøtereferat

01.03.2014

Sted:                Tromsø

Tid:                  14.00 – 17.00

Til stede:         Jonny Mathisen

                        Kjell Smestad

                        Terje Nordberg

                        Kristian Kronberget

                        Asgeir Blixgård

                        Erlend Winje

                        Nils Steinvik

                       

$11.      Godkjenning av innkalling

Innsigelse

Innkallingen er bare publisert via hjemmesidene. Dette er ikke et godt media som er godt nok kjent. Det er ikke klart hvor man skal melde seg på. Det er ikke klart om reisekostnadene dekkes for deltagelse i dette. Innkalling bør også komme på facebook til neste årsmøte

Vedtak:

Innkalling godkjent

$12.      Valg av møteleder

Erlend Winje er foreslått

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

$13.      Godkjenning av årsberetning

Vedtak:

 

Enstemmig vedtatt

$14.      Godkjenning av årsregnskap

Vedtak:

Regnskapet er godkjent og signert

$15.      Godkjenning av budsjett

Vedtak:

Fra 2014 må det settes oppe et eget budsjett for driften av Norske kadaverhunder. Det vil da føres separat regnskap for prosjektet etter budsjettet som er satt opp. Budsjett godkjennes.

$16.      Endring av vedtekter, forslag fra styret

Årsmøtet kan endre vedtektene for Norske kadaverhunder årlig.

Vedtak:

Nye vedtekter vedtas som fremlagt.

$17.      Valg: Kasserer, styremedlem, valgkomite og vara til disse

Følgende forslag legges fram:

Styremedlem:             Laila Hoff       

Kasserer:                    Terje Nordberg

Styreleder:                  Jonny Mathisen

Valgkomite:                Kjell Smestad

                                   Morten Jonge

                                   Arild Aakenes

Vara:                           Asgeir Blixgård

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

$18.      Godkjenne nye retningslinjer

Årsmøtet har fått presentert forslag til nye retningslinjer for Norske kadaverhunder gjennom ni retningslinjer og håndbok.

Vedtak:

Retningslinjene vedtas og legges på http://norskekadaverhunder.no.

$19.      Fastsette kontingent

Det fremmes forslag om å fastsette en medlemskontingent på kr 200,- pr år pr medlem. Kontingent skal sendes ut innen 1. jan 2015. Styret pålegges å informere medlemmene om dette.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

$110.  Innkomne forslag

$11)      Det fremmes forslag om at Norske kadaverhunder skal kunne ansette/engasjere.

Vedtak:

Årsmøtet gir styret mandat til at Norske kadaverhunder kan engasjere/ansette personer til å gjøre søk. Årsmøtet ber styret komme tilbake med forslag for framtidig ordning på årsmøte i 2015.

$12)      Det fremmes forslag om at det lages instruks for kasserer.

Vedtak:

Årsmøtet ber styret utarbeide en instruks som kan legges fram for årsmøtet i 2015.


Signaturer:

____________________________

Jonny Mathisen

____________________________

Kjell Smestad

____________________________

Terje Nordberg

 

 

logo

Påmelding til årsmøte senest søndag 23 februar til Jonny Mathisen tlf 48230371

 

 

logo

Årsmelding

2013

  

Vår visjon om å kvalitetssikre tilsynet med beitedyr, og særlig i skadesituasjoner lever i beste velgående. Og vi har fått hevet kompetansen til ekvipasjene, som vi har nådd fram til, betydelig. Jobben med å evaluere kurs og godkjenningsprøvene blir gjort i 2014, da vi fant det nødvendig å se på styreinstrukser og retningslinjer. Foreningen har nå 84 godkjente ekvipasjer og 7 instruktører.

Vi har lagt bak oss et utfordrende år, med mye kadaver og mye etterspørsel etter kurs og godkjenningprøver. Vi har løst dette på en tilfredsstillende måte uten at vi kan slå oss til ro med det.

Vi har hatt møter i alle fylkene og planlegger å utvide denne aktiviteten mer når finansieringen er i orden og arenaene er klare. Vår hjemmeside er oppe og går, norskekadaverhunder.no, en praktisk og fin side som vi leide et eksternt firma til å lage. Her er praktisk info, medlemmer og alt du trenger å vite om Norske kadaverhunder. Undervisningsmateriell til instruktørene er ferdig, PowerPoint med logo og tekst er utviklet med hjelp fra alle instruktører og folk fra Leve i naturen, dette er hele tiden under utvikling og evalueres i 2014. Vi har også fått laget ID kort og vester med logo til alle godkjente ekvipasjer, dette er utdelt og i bruk.

Organisasjonen er i utvikling og vårt årsmøte er i mars 2014, der vi planlegger å få instruksene på plass, samt noen endringer i vedtektene. Vi må også bruke deler av årsmøtedagen til å diskutere veien videre. En utfordring er at dette ikke skal bli en klubb som er styrt av noen få, men at ekvipasjer fra hele landet bidrar. Vi håper også at folk fra fylkesmennene har mulighet til å komme på dette møte, samt at vi tenker på folk fra SNO.

Dette prosjektet som vi styrer etter nå, må også ta slutt og videre må vi ta stilling om hvordan vi finansierer dette.

 Norske kadaverhunder

Jonny Mathisen

-         Leder-

logo

ÅRSMØTE

 I Norske kadaverhunder

Her er innkalling til årsmøte 2013 til alle våre godkjente ekvipasjer.

Sted: Tromsø (lokalitet avhengig av påmelding)

Tid: 1 Mars 2014 kl. 14.00

Sakliste:

1.  Godkjenning av innkalling

2 . Valg av møteleder

3. Godkjenning av årsberetning

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjett

6. Endring av vedtekter, forslag fra styret

7. Valg: Kasserer, styremedlem, valgkomite og vara til disse

8. Godkjenne nye retningslinjer

9. Fastsette kontingent

10. Innkomne forslag.

Årsberetning blir lagt ut på hjemmesida senest 14 dager før møte.

 

Fredag 28 Februar 2014

instruktørtreff klokken 14.00

Åpent møte, veien videre 

IMG 5962 JPG red

 

Turid Hovland selger arbeidsdekken til godkjente ekvipasjer

https://www.facebook.com/groups/260537060714281/

Endelig kommer bilder av arbeidsdekkenet som jeg har fått laget. Dekkenet er meget slitesterkt og dobbeltsydd, logo er brodert og det samme er navnet til hunden. Teksten på siden er trykket. I tillegg vil det komme en refleksstripe nederst på hver side (noe lignende den dere ser på Spesialsøkdekkenet) Det er festering for line bak oppe på ryggen for de som har hunder som ikke drar for hardt. Dekkenet har veldig god passform og tilpasses med spenner på begge festeremmer. Strikk i remmen som går bak frambeina. Det har i tillegg sikkerhetsknapp på bogrem som kan utløses hvis hunden skulle sette seg fast i noe. Jeg har benyttet mitt "Spesialsøkdekken" (se bilde) på alle våre søk og vasket det flere ganger og det er like fint. Av alle arbeidsdekken jeg har benyttet er dette det desidert beste. Det er kostbart (ca 600 med frakt) men til gjengjeld vil dette dekkenet være en engangsinvestering pga søm og styrke.

Jeg har betalt all stingsetting som er en engangssum slik at dere som ønsker å bestille skal slippe å betale noe for det (i underkant av kr 600) Dermed ligger logo klart til å syes på fremtidige dekken. Legger ut dette for å høre om det er interesse for dekkenet. Hvis flere ønsker å bestille kan vi komme tilbake til hvordan vi gjør dette rent praktisk. Gi gjerne bare en kort beskjed om du har interesse for dekkenet i kommentarfeltet.

funn

Første helg i januar arrangerers det kurs i spesialsøk med påfølgende introduksjon til konkurranseformen "Smeller". 

Dette er flott trening og aktivisering for alle hunder som driver med nesearbeid som jobb eller trening. Flott vedlikeholdstrening av kadaversøkhunder på vinterstid! 

Dette kan gjøres innendørs om vinteren i din egen stue!

 Her er påmelding og info:

http://spesialsok.no/index.php?option=com_content&view=article&id=380:03-0501-2014-intro-kurs-i-spesialsok-lillehammer&catid=105:kurskalender-modul-i&Itemid=82

 

"Smeller Lillehammer" på FB: https://www.facebook.com/groups/521193667956843/